Брой: 331

25.04.2011

Субсидиите на земеделските производители изплатени през 2010, отнасящи се за периоди преди 01.01.2010 не се облагат с подоходен данък

Съгласно Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на …

Научете повече

25.04.2011

Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства. Актуализирани са Регистрите на: - одобрените модели Електронни касови апарати с фискална …

Научете повече

25.04.2011

Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана …

Научете повече