Статии от категория: Заплати

Пенсионер работещ на ГД /Граждански договор/

Публикувано на

Има ли право пенсионер да сключва ГД /граждански договор/? Какви осигуровки се дължат за тези лица и дължат ли се изобщо? Как се попълват и водят тези лица в ПП Плюс Минус? Няма законова пречка лице – пенсионер да сключи граждански договор. В случая, от значение е сумата на възнаграждението, което лицето ще получи. Според… още »

Лица, работещи по трудов договор по чл.114 КТ – до 5 дни в месеца

Публикувано на

Основни положения и насоки относно вид осигурен 11 и въвеждането му в програмен продукт Плюс Минус – модул ТРЗ Темата за работещите лица по чл. 114 от КТ от години е много коментирана и често могат да бъдат прочетени различни становища по въпроса. Причините са няколко – бяха приемани и променяни некалкократно условията и реда… още »

Непълно работно време

Публикувано на

Кога се прибягва до непълно работно време и как това е нормативно регламентирано? Какви случаи на непълно работно време можем да имаме и как това се отразява в Плюс Минус? Според чл. 138а. от КТ, при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно… още »

Промяна на работодател по чл. 123 от Кодекса на труда и отразяването му в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно чл. 123 от Кодекса на Труда, правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на: – сливане на предприятия; – вливане на едно предприятие в друго; – разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; – преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;… още »

Неплатен отпуск

Публикувано на

І. Неплатен отпуск чл.160 КТ Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда. Съгласно чл.160 ал.1 по искане на работника или служителя, работодателя може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск или от продължителността на трудовия стаж. Съгласно чл.160 ал.2… още »

Осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии

Публикувано на

По повод задължителното осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборния кодекс, НАП публикува следното становище: За провеждане на изборите се назначават: 1. Централна избирателна комисия (ЦИК) – за цялата страна при произвеждане на всички видове избори; 2. Районни избирателни комисии (РИК) – за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на… още »

Намалено работно време. В кои случаи говорим за намалено работно време? Как това е уредено в Плюс Минус?

Публикувано на

         Определени групи професии имат право на намалено работно време, което за тях си е законоустановено и няма общо с непълното работно време на останалите работници и служители.  Става въпрос за рискови групи, служители работещи във вредни условия и т.н. Част от лицата са със намалено законоустановено време 6 часа, а други… още »

ПЛЮС МИНУС с нова версия за болничните

Публикувано на

Във връзка с приетата промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., предстои публикване на нова версия на ПП ПЛЮС МИНУС. Направените промени са в съответствие и с новите спецификации на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за… още »

Трудов и осигурителен стаж

Публикувано на

Какво е трудов стаж? По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или… още »

Въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Имам болничен за 28 май, обявен за работен.Работодателят ми пуска отпуск за 23.05, обявен за почивен. Аргументът – в събота се отработва 23.05, а болничния е за 28.05 .Редно ли е това? Отговор: Неправилно Ви е”пусната отпуска” за деня, който е обявен за почивен. Когато работодателят нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по… още »