Статии от категория: Заплати

Промяна на работодател по чл. 123 от Кодекса на труда и отразяването му в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно чл. 123 от Кодекса на Труда, правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на: – сливане на предприятия; – вливане на едно предприятие в друго; – разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; – преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;… още »

Неплатен отпуск

Публикувано на

І. Неплатен отпуск чл.160 КТ Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда. Съгласно чл.160 ал.1 по искане на работника или служителя, работодателя може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск или от продължителността на трудовия стаж. Съгласно чл.160 ал.2… още »

Осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии

Публикувано на

По повод задължителното осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборния кодекс, НАП публикува следното становище: За провеждане на изборите се назначават: 1. Централна избирателна комисия (ЦИК) – за цялата страна при произвеждане на всички видове избори; 2. Районни избирателни комисии (РИК) – за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на… още »

Намалено работно време. В кои случаи говорим за намалено работно време? Как това е уредено в Плюс Минус?

Публикувано на

         Определени групи професии имат право на намалено работно време, което за тях си е законоустановено и няма общо с непълното работно време на останалите работници и служители.  Става въпрос за рискови групи, служители работещи във вредни условия и т.н. Част от лицата са със намалено законоустановено време 6 часа, а други… още »

ПЛЮС МИНУС с нова версия за болничните

Публикувано на

Във връзка с приетата промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., предстои публикване на нова версия на ПП ПЛЮС МИНУС. Направените промени са в съответствие и с новите спецификации на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за… още »

Трудов и осигурителен стаж

Публикувано на

Какво е трудов стаж? По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или… още »

Въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Имам болничен за 28 май, обявен за работен.Работодателят ми пуска отпуск за 23.05, обявен за почивен. Аргументът – в събота се отработва 23.05, а болничния е за 28.05 .Редно ли е това? Отговор: Неправилно Ви е”пусната отпуска” за деня, който е обявен за почивен. Когато работодателят нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по… още »

Въпроси и отговори от системата на НОИ

Публикувано на

1. Следва ли да се анулират удостоверенията обр. УП-14, издадени от архивно стопанство, и да се изготвят нови в случаите, когато има явни несъответствия? Отговор: Издадените документи не следва да се анулират. По повод възникнали въпроси относно зачитането на осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП на лица, работили в ТКЗС като… още »

Въпроси и отговори от системата на главна инспекция по труда

Публикувано на

1. Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна? Отговор: Бременните и майките с деца до 3 годишна възраст… още »

Болничните листове се подават с ново Приложение №15

Публикувано на

Утвърден е нов образец на болничния лист. Той ще е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист ще е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път… още »