Статии от категория: Други

ПЛЮС МИНУС версия 6.9995

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9994

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП. Промяната е в съответствие с… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9993

Публикувано на

Модул ТРЗ и ЛС · Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид осигурен и категория труд. Процентът за фонд Пенсии за сметка на работодателя, вече не се задава в картона, а се извежда в екран… още »