Статии от категория: Заплати

Определяне на процент прослужено време. Начисляване на трудов стаж и професионален опит в Плюс Минус.

Публикувано на

1. Определение съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда… още »

Прехвърляне на майчинство и връщане на работа

Публикувано на

Какво трябва да знаем, за да можем да прехвърлим майчинството си на друг. Кой може да се възползва от това право и на какви условия, трябва да отговаря лицето, на което прехвърляме майчинството. Какви други варианти и програми, са предвидени, от които заинтересованите лица могат да се възползват? В интернет пространството има много материали и… още »

Майчинство

Публикувано на

Какво трябва да знаем за болничния за бременност и раждане и гледането на дете до 2 години. Кой има право на обезщетение, как се изчислява сумата на обезщетението? Тези и други въпроси ще разгледаме в следващата тема Според чл. 48А от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата осигурени за общо заболяване и майчинство имат право… още »

Провизии за компенсируеми отпуски. Счетоводен и данъчен аспект на провизиите и отразяването им в Плюс Минус, модул ТРЗ и ЛС.

Публикувано на

Счетоводен аспект на провизиите Счетоводните стандарти (СС, МСС №37) определят провизиите като пасиви. Пасивът е възможно бъдещо лишаване от икономически ползи поради настоящи задължения на дадено предприятие да прехвърли активи или да извърши услуги на други предприятия в бъдеще в резултат на минали сделки или събития. За да се признае дадена провизия, трябва да са… още »

Разлика в подадените суми в декларация образец 1 и 6. Често срещани грешки. Възможност за сравнение на декларация 1 и 6 в Плюс Минус.

Публикувано на

Вероятни причини за неравнение на подадените данни в НАП за декларация образец 1 и 6 могат да бъдат: – отхвърлени записи, за които не е подадена информацията повторно. – направена корекция в заплатите и подадена само една от декларациите. Пример: въведен пропуснат болничен и правим корекция на декларация 1, но е пропуснато да се подаде… още »

Промяна в дължимите осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии. Реализиране в Плюс Минус.

Публикувано на

С писмо с изх. No 20-00-186 от 19.07.2011, Националната агенция за приходите изразява становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии. За времето, необходимо за работата им в съответните комисии, членовете на Централната, районни, общински и секционни избирателни комисии се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.   Дължат вноски за фондовете… още »

Обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Какви са особеностите при въвеждане на обезщетения по КТ? Какво трябва да се попълни в картоните на лицата? Какви осигуровки се дължат при различните обезщетения? Облагаеми ли са? За какво трябва да внимаваме, когато въвеждаме такива обезщетения? В тази тема ще разгледаме основните обезщетения по КТ – кога служителят има право на тях , как… още »

Пенсионер работещ на ГД /Граждански договор/

Публикувано на

Има ли право пенсионер да сключва ГД /граждански договор/? Какви осигуровки се дължат за тези лица и дължат ли се изобщо? Как се попълват и водят тези лица в ПП Плюс Минус? Няма законова пречка лице – пенсионер да сключи граждански договор. В случая, от значение е сумата на възнаграждението, което лицето ще получи. Според… още »

Лица, работещи по трудов договор по чл.114 КТ – до 5 дни в месеца

Публикувано на

Основни положения и насоки относно вид осигурен 11 и въвеждането му в програмен продукт Плюс Минус – модул ТРЗ Темата за работещите лица по чл. 114 от КТ от години е много коментирана и често могат да бъдат прочетени различни становища по въпроса. Причините са няколко – бяха приемани и променяни некалкократно условията и реда… още »

Непълно работно време

Публикувано на

Кога се прибягва до непълно работно време и как това е нормативно регламентирано? Какви случаи на непълно работно време можем да имаме и как това се отразява в Плюс Минус? Според чл. 138а. от КТ, при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно… още »