Статии от категория: Заплати

Задължения за осигуряване по извънтрудови правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко периода

Публикувано на

Срокове за подаване на Декл.1 и Декл.6 Взаимоотношенията с лица, работещи без трудови правоотношения, се регламентират с граждански договори по силата на  Закона за задълженията и договорите. На основание чл.3, ал.1, т.3 от Наредба № Н-8, за работещите без трудови правоотношения, декларация образец 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП не по-късно от… още »

Особености при използването на вид осигурен 22 и 23 и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно НАРЕДБА № Н-8 съществуват два кода за еднократно подаване на данни за самоосигуряващи се лица: – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация; – 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да… още »

Отразяване в Плюс Минус на възнаграждения за положен личен труд от съдружник

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ  трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или… още »

Заплати – годишно приключване в Плюс Минус

Публикувано на

Указания, необходими на ползващите модул Заплати на Плюс Минус, свързани с края на календарната година С наближаването на края на годината, започват да възникват въпроси относно всичко, което трябва да знаем и не бива да пропускаме, когато водим труд и работна заплата в една фирма. За улеснение на нашите клиенти, ще се опитаме да обобщим… още »

Почасово заплащане – нови възможности в Плюс Минус

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус от 05.12.2011 са направени промени в модул Почасово заплащане.  Добавени са нови възможности, свързани са с въвеждането на отсъствия по график и с изравняване на работното време за период когато се работи на смени с продължителност различна от 8 часа. Тези нови функционалности само разширяват обхвата и възможностите на… още »

Грешка в тестващия софтуер за данните за Декларация обр.1, разпространяван от НАП

Публикувано на

Уведомяваме всички клиенти на Плюс Минус, които ползват програмния продукт на НАП за обхващане на данни за Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ версия 3.05 от дата 03.10.2011, че в него има грешка в броя работни дни за месец ноември…. още »

Промени в бюджет 2012

Публикувано на

Правителството одобри “Консервативен” бюджет за 2012г. Според министър Дянков, бюджетът в никакъв случай не е страхлив, а е единствения възможен предвид всеобщата икономическа криза, като са предвидени и достатъчно буфери в случай, че кризата в еврозоната се задълбочи. За 2012г. са предвидени повече средства за образование, култура и  здравеопазване. Очаква се минималната заплата да се… още »

Промени в Кодекса на труда свързани с нормативните уредби при работа от разстояние

Публикувано на

Какво е работа от разстояние? Работата от разстояние е форма за организиране на работата, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещения на работодателя. Регламентира се, че условията и редът за работа от разстояние се уговарят… още »

Промените в ползването на полагаемия годишен отпуск и отразяването му в Плюс Минус

Публикувано на

Промените в режима за ползване на полагаемия годишен отпуск все още предизвикват различни тълкования и хипотези. След  промяната в Кодекса на труда през 2010 г. се въведе двугодишен  давностен срок за ползване на отложения платен годишен  отпуск. По силатата на тази промяна неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години… още »

Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна, вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ и за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

Публикувано на

Какви условия трябва да са изпълнени, за да бъдат изброените разходи освободени от облагане? Определяне на обща квота за ваучери за храна. Казуси от практиката относно данъчното третиране на ваучерите за храна. Как се отразяват социалните разходи в Плюс Минус? Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и… още »