Статии от категория: Заплати

Отразяване на застъпващи се болнични в Плюс Минус

Публикувано на

Много често, когато се въвеждат болнични за бременост и раждане те се застъпват. Бихме искали да обобщим  правилния начин на тяхното въвеждане в Плюс Минус. Съществуват две основни ситуации: Когато един и същи период е включен в два болнични листа, като и двата болнични листа се представят едновременно Когато един и същи период е включен… още »

Парични обезщетение при временна нетрудоспособност. Особености при лица работещи на два или повече ТД.

Публикувано на

Какво трябва да се знае, когато настъпи временна нетрудоспособност и  какви са особеностите, ако лицето има повече от едно правоотношение? На страницата на НОИ www.noi.bg има публикувани инструкции, относно процедурата по изплащане на парични обезщетения при временна нетрудоспособност. Ето синтезирано най-важното: I. Защо се предоставят такива обезщетения – за да заместват в определена част загубеното… още »

Отчитане в ПЛЮС МИНУС на извънтрудовите правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко месеца, но плащанията се осъществяват само в един

Публикувано на

В Плюс Минус е  реализирана нова възможност за въвеждане на Сметки за изплатени суми за минали периоди. Т.е когато по една СИС сумата се отнася за няколко различни периоди в програмата е възможно: Да се запише една Сметка за изплатени суми, с дата на изплащане на възнаграждението. Сумата по тази сметка да се разпредели по… още »

Задължения за осигуряване по извънтрудови правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко периода

Публикувано на

Срокове за подаване на Декл.1 и Декл.6 Взаимоотношенията с лица, работещи без трудови правоотношения, се регламентират с граждански договори по силата на  Закона за задълженията и договорите. На основание чл.3, ал.1, т.3 от Наредба № Н-8, за работещите без трудови правоотношения, декларация образец 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП не по-късно от… още »

Особености при използването на вид осигурен 22 и 23 и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно НАРЕДБА № Н-8 съществуват два кода за еднократно подаване на данни за самоосигуряващи се лица: – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация; – 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да… още »

Отразяване в Плюс Минус на възнаграждения за положен личен труд от съдружник

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ  трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или… още »

Заплати – годишно приключване в Плюс Минус

Публикувано на

Указания, необходими на ползващите модул Заплати на Плюс Минус, свързани с края на календарната година С наближаването на края на годината, започват да възникват въпроси относно всичко, което трябва да знаем и не бива да пропускаме, когато водим труд и работна заплата в една фирма. За улеснение на нашите клиенти, ще се опитаме да обобщим… още »

Почасово заплащане – нови възможности в Плюс Минус

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус от 05.12.2011 са направени промени в модул Почасово заплащане.  Добавени са нови възможности, свързани са с въвеждането на отсъствия по график и с изравняване на работното време за период когато се работи на смени с продължителност различна от 8 часа. Тези нови функционалности само разширяват обхвата и възможностите на… още »

Грешка в тестващия софтуер за данните за Декларация обр.1, разпространяван от НАП

Публикувано на

Уведомяваме всички клиенти на Плюс Минус, които ползват програмния продукт на НАП за обхващане на данни за Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ версия 3.05 от дата 03.10.2011, че в него има грешка в броя работни дни за месец ноември…. още »

Промени в бюджет 2012

Публикувано на

Правителството одобри “Консервативен” бюджет за 2012г. Според министър Дянков, бюджетът в никакъв случай не е страхлив, а е единствения възможен предвид всеобщата икономическа криза, като са предвидени и достатъчно буфери в случай, че кризата в еврозоната се задълбочи. За 2012г. са предвидени повече средства за образование, култура и  здравеопазване. Очаква се минималната заплата да се… още »