Статии от категория: Заплати

Здравно и социално осигуряване на чужденец

Публикувано на

Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България: –  краткосрочно – до три месеца /90 дни/ в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната –  продължително – с разрешен срок до една година; –  дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност… още »

Изменение на Минималната работна заплата, в сила от 01.07.2015 г.

Публикувано на

Промяната на минималната работна заплата ще засегне онези служители, които са назначени на минималния осигурителен доход за съответната дейност и той е по-малък от 380 лв. Т.е минималният им осигурителен праг остава непроменен, но трябва да се промени основната заплата. В Плюс Минус следва да се обърне внимание на следните моменти: Ако лицето е назначено… още »

Особености при подаване на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетения по КТ

Публикувано на

Съгласно Кодекса на труда на служителите или работниците се изплащат следните видове обезщетения: Обезщетение по чл. 217 от Кодекса на труда (при трудоустрояване) Въвеждане в Плюс Минус: В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 20. В екран Заплати в код 111 Обезщетение обл. ръчно се записва сумата на обезщетението. Върху сумата на обезщетението се… още »

Облагаеми начисления формиращи ФРЗ с постоянен и непостоянен характер

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси относно изплащането на допълнителни възнаграждения и включването им в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетения по чл. 228 от Кодекса на труда. Нормативна уредба Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира начисленията, които участват при формирането на брутното трудово… още »

Подаване на декларация 1 и 6 при установен период на СИРВ

Публикувано на

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Декларация образец 1 При подаване на данните за Декларация образец 1 трябва да се има предвид дали се работи при… още »

Определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски при установен период на СИРВ

Публикувано на

Във връзка с измененията в КСО е създадена нова ал.9 на чл. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В случаите на сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е допустимо осигурителния доход да бъде по-голям от установения максимален осигурителен доход (за 2015… още »

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда – специфики при изплащането му

Публикувано на

Считано от 01.01.2015г., чл.94 ал.2 от КСО, който гласи, че „пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава“ е отменен. От тук следва, че служител може да се пенсионира без прекратяване на трудовото правоотношение. Тъй като е… още »

Осигурителни вноски и данъци при извънтрудови правоотношения

Публикувано на

Ред за удържане и внасяне на дължимите осигурителни вноски и данъци при извънтрудовите правоотношения. Срокове за подаване на данни с Декларция образец 1 и 6. Подаване на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ Осигурителни вноски Редът за внасяне на осигурителните вноски е определен в чл.7, ал. 6  от КСО. Oсигурителните вноски за лицата, които работят без… още »

Промени от 01.01.2015 – ТРЗ

Публикувано на

Съгласно промените в Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 01.01.2015г., за осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да представят в териториалните поделения на НОИ болничните листове, издадени след 31.12.2014 г. От началото на 2015 г. в ТП на НОИ се представят само декларациите… още »

Въвеждане на късно представен болничен лист

Публикувано на

Cъгласно чл. 9, ал.2 от Наредбара за медицинска експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В практиката често се случва болничен лист да се представи, когато заплатите за месеца, в който… още »