Статии от категория: Счетоводство

Лизинг – цел, видове (СС17)

Публикувано на

І. Цел СС 17 – Лизинг се прилага при отчитане на всички лизингови договори, с изключениен на:. а) лизинговите договори за проучване и експлоатация на природни ресурси, като нефт, газ, дървесина, метали и други минерални ресурси; б) лизинговите договори за продукти, като кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права. ІІ. Класификация на лизинговите договори… още »