Статии от категория: Други

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 2014 г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014. Внимание! В случай, че версията се инсталира в същата директория, в която е работено с Плюс Минус до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход… още »

Разместване на почивните и работните дни за месец декември 2013

Публикувано на

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г. Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 07.10.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС При генериране на декларации обр. 1 за маркираните /основни, коригиращи или заличаващи данни/ е добавена възможност за избор едновременно на всички служители в даден отдел, в избрани отдели или на всички служители във фирмата. Това става чрез включване отметката срещу съответния отдел или срещу ПЕРСОНАЛ. Разработен е експорт на файл… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.05.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгласно измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.05.2013 са актуализирани бланките на приложенията, които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, бланката на Придружителното писмо и документ Опис парични обезщетения, където вече се изисква попълване на… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 05.02.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи. Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми. Актуализиран е документ Служебна бележка за получените през годината доходи в съответствие… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.01.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Добавени са процентите за осигуровки за 2013 г. Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за… още »

Плюс Минус – версия 6.9998 – 11.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В образец УП – 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП – 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF. В документ… още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.05.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са документи и справки в модул ТРЗ и ЛС съгласно промените в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА в сила от 01.05.2012 г., публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2011 г. в размер на 290 лв. II…. още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.04.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС –  Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификацията на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документът  Опис парични обезщетения (ОТС), който се стартира от меню Документи/Опис парични обезщетения, или автоматично след запис на отсъствие. За целите… още »

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I.  МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО – Разработена е възможност за автоматично подаване в Портала за Е-услуги  на НАП на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. За целта се избира бутон Експорт НАП. – Актуализирани са фактурите и отчетните регистри във връзка с промяна в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за… още »