Статии от категория: Други

Плюс Минус с нормативни промени към 05.02.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи. Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми. Актуализиран е документ Служебна бележка за получените през годината доходи в съответствие… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.01.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Добавени са процентите за осигуровки за 2013 г. Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за… още »

Плюс Минус – версия 6.9998 – 11.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В образец УП – 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП – 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF. В документ… още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.05.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са документи и справки в модул ТРЗ и ЛС съгласно промените в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА в сила от 01.05.2012 г., публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2011 г. в размер на 290 лв. II…. още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.04.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС –  Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификацията на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документът  Опис парични обезщетения (ОТС), който се стартира от меню Документи/Опис парични обезщетения, или автоматично след запис на отсъствие. За целите… още »

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I.  МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО – Разработена е възможност за автоматично подаване в Портала за Е-услуги  на НАП на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. За целта се избира бутон Експорт НАП. – Актуализирани са фактурите и отчетните регистри във връзка с промяна в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за… още »

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I. Модул ТРЗ и ЛС – Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.; – Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012; – Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО; – Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

І. Модул ТРЗ и ЛС Направени са промени относно сумираното изчисляване на работното време. – В графика по часове е добавена рекапитулация, с помощта на която се визуализира веднага колко е нормата и колко са отработените часове за месеца; – В отсъствия по график е добавена възможност за приравняване на часовете в отсъствие към дни… още »

Почивни дни 2012 г.

Публикувано на

Правителството взе решение за разместване на почивните дни през 2012 г., за да не се прекъсва работната седмица и да се осигури по-ефективно използване на почивните дни. С решението 2 януари 2012 г. (понеделник) е обявен за почивен ден, който ще се отработва на 21 януари 2011 г. (събота). Още четири съботи през годината ще… още »

Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година

Публикувано на

На страницата на Министерството на финансите вече е публикуван проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година. Според него (и по конкретно параграф 10) не се предвиждат промени за социалните помощи за деца – заложени са същите размери, както през 2011-та година. Нека припомним, за какво по-точно става въпрос: § 10…. още »