Статии от категория: Други

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.05.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са документи и справки в модул ТРЗ и ЛС съгласно промените в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА в сила от 01.05.2012 г., публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2011 г. в размер на 290 лв. II…. още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.04.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС –  Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификацията на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документът  Опис парични обезщетения (ОТС), който се стартира от меню Документи/Опис парични обезщетения, или автоматично след запис на отсъствие. За целите… още »

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I.  МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО – Разработена е възможност за автоматично подаване в Портала за Е-услуги  на НАП на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. За целта се избира бутон Експорт НАП. – Актуализирани са фактурите и отчетните регистри във връзка с промяна в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за… още »

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I. Модул ТРЗ и ЛС – Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.; – Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012; – Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО; – Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

І. Модул ТРЗ и ЛС Направени са промени относно сумираното изчисляване на работното време. – В графика по часове е добавена рекапитулация, с помощта на която се визуализира веднага колко е нормата и колко са отработените часове за месеца; – В отсъствия по график е добавена възможност за приравняване на часовете в отсъствие към дни… още »

Почивни дни 2012 г.

Публикувано на

Правителството взе решение за разместване на почивните дни през 2012 г., за да не се прекъсва работната седмица и да се осигури по-ефективно използване на почивните дни. С решението 2 януари 2012 г. (понеделник) е обявен за почивен ден, който ще се отработва на 21 януари 2011 г. (събота). Още четири съботи през годината ще… още »

Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година

Публикувано на

На страницата на Министерството на финансите вече е публикуван проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година. Според него (и по конкретно параграф 10) не се предвиждат промени за социалните помощи за деца – заложени са същите размери, както през 2011-та година. Нека припомним, за какво по-точно става въпрос: § 10…. още »

Лихвен калкулатор изчислява колко дължим на НАП

Публикувано на

Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на НАП, която дава възможност на клиентите й да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета. С помощта на лихвения калкулатор клиентите на НАП могат да изчислят колко трябва да внесат в бюджета, ако са забавили плащанията по осигурителните или данъчни задължения към бюджета. Това което… още »

Промяна в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, касаеща лица които извършват по занятие счетоводни услуги

Публикувано на

Със закона за мерките срещу изпирането на пари,  се определят мерките  за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. В ДВ бр.57 от 26 юли е публикувано допълнение към  ал.2 от чл. 3 относно лицата, за които тези мерки са задължителни, а… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

01.09.2011г. І. МОДУЛ ТРЗ и ЛС 1. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. се определи нов размер на минималната работна заплата за страната. За целта в Плюс Минус са актуализирани всички документи и справки. В тези от тях, в които се прави проверка за МРЗ, такава е направена съобразно това, дали датата… още »