Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.

Публикувано на

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г. Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Кодекса на труда (КТ) от 01.06.2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване… още »

Промени в Уведомленията за трудовите договори от 01.04.2017

Публикувано на

С последните промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, считано от 01.04.2017 в попълването на Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  се въвежда нов код:  Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където… още »

ДДС върху безвъзмездно предоставене на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

Публикувано на

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Съгласно чл. 6, ал. 6, т.4 на Закона за данъка върху добанета стойност в сила от 01.01.2017… още »

Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Публикувано на

С промените в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2017 се регламентира нов начин на коригиране размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане. Задълженията на страните по доставката, данъчния период, документирането и отразяването в отчетните регистри на… още »

Новости при генериранато на Декларация Образец 1 от 01.2017 г.

Публикувано на

1. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове: 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 11.01.2017г.

Публикувано на

Модул ТРЗ Обновени са минималните осигурителни прагове в Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Актуализирана е минималната работна заплата – 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са процентите… още »

Промени в законодателството за 2017 г, свързани със социалното и здравно осигуряване на лицата.

Публикувано на

Минималната работна заплата става 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са почивните дни за 2017 г. Съгласно чл. 154 ал. 2 от Кодекса на труда,когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Увеличава се… още »

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна нетрудоспособност

Публикувано на

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година   Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за… още »

Промяна банкови сметки на НАП

Публикувано на

От днес 01.11.2016 влизат в сила новите банкови сметки на НАП. Промяната засяга 10 офиса в страната, а именно – НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област. Сметките бяха публикувани тази сутрин на страницата на НАП. Всички клиенти на ПП Плюс Минус, заплащащи абонамент, ще получат нова версия… още »

Годишен осигурителен доход самоосигуряващи се лица

Публикувано на

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Кодекса на социално осигуряване самоосигуряващите се лица упражнявали трудова дейност и придобили доходи за съответната година определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Лицата определящи окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход са: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и / или занаятчийска… още »