Статии от категория: Други

Основни промени във версия 6.999.9 – 10.01.2016г.

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС От 01.01.2016 влиза в сила новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В тази връзка в Плюс Минус са актуализирани са всички бланки на приложенията за получаване на парични обезщетения и помощи. Създадени са 3 нови документа за подаване на данни от осигурители и самоосигуряващите се лица,… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 12.08.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е документ Дискета за трудови договори , във връзка с генериране на дискета за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал.1 от КТ, съгласно изисквания на НАП от 27.05.2014. Актуализиран е списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. Променени са сметките на НАП… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 04.03.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 2014 г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014. Внимание! В случай, че версията се инсталира в същата директория, в която е работено с Плюс Минус до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход… още »

Разместване на почивните и работните дни за месец декември 2013

Публикувано на

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г. Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 07.10.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС При генериране на декларации обр. 1 за маркираните /основни, коригиращи или заличаващи данни/ е добавена възможност за избор едновременно на всички служители в даден отдел, в избрани отдели или на всички служители във фирмата. Това става чрез включване отметката срещу съответния отдел или срещу ПЕРСОНАЛ. Разработен е експорт на файл… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.05.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгласно измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.05.2013 са актуализирани бланките на приложенията, които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, бланката на Придружителното писмо и документ Опис парични обезщетения, където вече се изисква попълване на… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 05.02.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи. Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми. Актуализиран е документ Служебна бележка за получените през годината доходи в съответствие… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.01.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Добавени са процентите за осигуровки за 2013 г. Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за… още »

Плюс Минус – версия 6.9998 – 11.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В образец УП – 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП – 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF. В документ… още »