Статии от категория: Други

Промяна банкови сметки на НАП

Публикувано на

От днес 01.11.2016 влизат в сила новите банкови сметки на НАП. Промяната засяга 10 офиса в страната, а именно – НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област. Сметките бяха публикувани тази сутрин на страницата на НАП. Всички клиенти на ПП Плюс Минус, заплащащи абонамент, ще получат нова версия… още »

Въвеждане на болничен лист по време на неплатен отпуск без право на стаж

Публикувано на

Съгласно чл. 40 ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили… още »

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Публикувано на

Съгласно указание на НАП Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди от 10.02.2016 година, данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди и които са избрали да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват… още »

Основни промени във версия 6.999.9 – 10.01.2016г.

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС От 01.01.2016 влиза в сила новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В тази връзка в Плюс Минус са актуализирани са всички бланки на приложенията за получаване на парични обезщетения и помощи. Създадени са 3 нови документа за подаване на данни от осигурители и самоосигуряващите се лица,… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 12.08.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е документ Дискета за трудови договори , във връзка с генериране на дискета за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал.1 от КТ, съгласно изисквания на НАП от 27.05.2014. Актуализиран е списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. Променени са сметките на НАП… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 04.03.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 2014 г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014. Внимание! В случай, че версията се инсталира в същата директория, в която е работено с Плюс Минус до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход… още »

Разместване на почивните и работните дни за месец декември 2013

Публикувано на

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г. Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 07.10.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС При генериране на декларации обр. 1 за маркираните /основни, коригиращи или заличаващи данни/ е добавена възможност за избор едновременно на всички служители в даден отдел, в избрани отдели или на всички служители във фирмата. Това става чрез включване отметката срещу съответния отдел или срещу ПЕРСОНАЛ. Разработен е експорт на файл… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.05.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгласно измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.05.2013 са актуализирани бланките на приложенията, които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, бланката на Придружителното писмо и документ Опис парични обезщетения, където вече се изисква попълване на… още »