Указания за прилагане на НКПД 2011

Публикувано на

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9993

Публикувано на

Модул ТРЗ и ЛС · Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид осигурен и категория труд. Процентът за фонд Пенсии за сметка на работодателя, вече не се задава в картона, а се извежда в екран… още »