Плюс Минус Блог

Брой: 1

15.02.2023

Настройки на Gmail за работа с Плюс Минус

ERP система Плюс Минус предлага опциите за изпращане на фактура директно на e-mail адрес на клиента и автоматично изпращане на фишовете на e-mail адресите на служителите. Ако e-mail адресът, от който …

Научете повече

13.02.2023

Въвеждане на доставки на стоки по приложение № 2 от ЗДДС в Плюс Минус

В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката и следва да бъде внесен в предвидените от ЗДДС срокове. Това правило не важи в пълна степен …

Научете повече

10.02.2023

Минимална работна заплата и минимален осигурителен доход

Промени от 01.01.2023 г. В ДВ бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. и считано от 01.01.2023 г. месечният размер на минималната работна заплата е променен на 780 лв. , а …

Научете повече