Статии от категория: Заплати

Осигуряване на лице, на което е отпусната пенсия и има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите в АД

Публикувано на

Източник: Информационна система на НАП „Въпроси и отговори” ВЪПРОС: Според изложеното в запитването, член на Съвета на директорите в акционерното дружество (АД) има сключен договор за управление с дружеството. Лицето е пенсионер. Приложима ли е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО в този случай? ОТГОВОР: На основание 4, ал. 1, т. 7 от… още »

Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.

Публикувано на

Автор: Нели ВАНГЕЛОВА, началник на отдел “Болест и майчинство” в ЦУ на НОИ Източник: „Труд и право”, бр.04/2011 В “Държавен вестник”, бр. 98 от 2010 г. бе обнародван Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., а в “Държавен вестник”, бр. 100 от 2010 г. – Законът за изменение и допълнение на Кодекса… още »

Указания за прилагане на НКПД 2011

Публикувано на

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща… още »