Статии от категория: Заплати

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н–8 от 01.2018 г.

Публикувано на

В брой 7 на Държавен вестник от 19.01.2018 г. са публикувани промени в Наредба № Н 8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В т.12 „Вид осигурен“ се заличава вид осигурен 98; В… още »

Запор върху заплатата и несеквестируем минимум

Публикувано на

Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за … 5. запори, наложени по съответния ред. В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 са публикувани изменения на чл. 446, ал. 1 свързани с условията за… още »

Промени в държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Публикувано на

В държавен вестник № 99 от 12.12.2017 е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В него са заложени промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство. Промени в осигуряването: 1) През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%  (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44… още »

Особени случаи при подаване на приложение 10

Публикувано на

Определяне началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск за бременност и раждане за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден. Началната и крайна дата на периода за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден се определя спрямо дата на термина (т.е. датата на предполагаемото раждане) на майката. Тази дата… още »

Парични обезщетения при раждане на дете – баща и особености при подаване

Публикувано на

Осигуреното лице (баща) за общо заболяване и майчинство, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск, при раждане на дете има право на следните парични обезщетения: 1) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ Съгл. чл. 163, ал. 9 от KT, когато майката и бащата се намират в брак или… още »

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.

Публикувано на

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г. Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Кодекса на труда (КТ) от 01.06.2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване… още »

Промени в Уведомленията за трудовите договори от 01.04.2017

Публикувано на

С последните промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, считано от 01.04.2017 в попълването на Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  се въвежда нов код:  Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където… още »

Новости при генериранато на Декларация Образец 1 от 01.2017 г.

Публикувано на

1. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове: 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на… още »

Промени в законодателството за 2017 г, свързани със социалното и здравно осигуряване на лицата.

Публикувано на

Минималната работна заплата става 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са почивните дни за 2017 г. Съгласно чл. 154 ал. 2 от Кодекса на труда,когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Увеличава се… още »

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна нетрудоспособност

Публикувано на

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година   Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за… още »