Статии от категория: Други

Плюс Минус 7 с промени към 27.04.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 27.04.2020 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СЧЕТОВОДСТВО Протокол за изпращане до складодържател по чл.123 ал.5 от ЗДДС, тип: ПЗИ, файл: protocolForSendingAl5.pm Протокол за пристигане до складодържател по чл.123 ал.6 от ЗДДС, тип: ПЗП, файл: protocolForArrivalAl6.pm Регистър на стоки под режим складиране… още »

Плюс Минус 7 с промени към 06.03.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 06.03.2020 г. е достъпна за изтегляне.Това е кратък списък на някои от промените в нея: СЧЕТОВОДСТВО Бюджетно счетоводство Банка – фиксиране на хедъра с датата, банковата сметка и общите суми, така че да е винаги видим при скролиране на документа Банка – избор на няколко неплатени… още »

Плюс Минус 7 с промени към 27.01.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти,Новата версия на Плюс Минус 7 с промени към 27.01.2020г. е достъпна за изтегляне. В Плюс Минус 7 са добавени следните функции: Счетоводство Добавена е възможност за автоматично изпращане на фактури по имейл Добавена е възможност за добавяне на до три банкови сметки във Фактура продажба / проформа Добавена е възможност за двуезичен печат… още »

Нормативни промени през 2020 г. обявени към дата 03.01.2020 г.

Публикувано на

По-важните промени в законодателството за 2020 г. са.: МОДУЛ ЗАПЛАТИ Според Наредба № Н-13, публикувана в ДВ 1 / 03.01.2020, се запазва структурата и съдържанието на декларация 1 спрямо 2019 г. Актуализирана е бланката на декларация 6. Актуализиран е класификатора на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2020,  в приложение 1 и приложение 2 от… още »

Защо Плюс Минус 7 се нуждае от 64-битова ОС?

Публикувано на

Централният процесор на компютъра е компонентът, който опеределя дали компютърът е 32 или 64-битов. Съществените разлики са в това, че 64-битовите операционни системи имат много по-голям капацитет за обработка на данни. Това им дава възможност да извършват повече калкулации  наведнъж и за по-кратко време,  за разлика от 32-битовите системи. Много важна разлика между 32 и… още »

Плюс Минус 7 – мнения и коментари

Публикувано на

След разпращането на писма за преминаване към Плюс Минус версия 7, получихме някои негативни коментари, породени от изградените с години навици за работа с версия 6, преди да са разгледани предимствата на версия 7.В същото време новите клиенти, които не познават версия 6, харесват Плюс Минус 7 и го окачествяват като модерен и удобен софтуер…. още »

Плюс Минус 7

Публикувано на

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 година се прекратява поддръжката на програмен продукт Плюс Минус версия 6. Програмният продукт, който вече ще се поддържа е Плюс Минус версия 7. Той се предлага като SaaS – софтуер като услуга. Цени и условия може да намерите на сайта ни:plusminus.com/bg/pricelist.html Минимални изисквания – OS Windows 64 Bit. Плюс Минус… още »

Плюс Минус с нормативните промени към 30.01.2019

Публикувано на

Уважаеми клиенти! Във връзка с промените в Наредба № Н 8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обнародвани в Държавен вестник бр. 9 от 29.01.2019г. предоставяме версия със съответните промени: ТРЗ и… още »

Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

Публикувано на

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на ДДС, могат да си начислят дължимия данък в Справката декларация по ДДС, като не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение. Във тази… още »

Нормативни промени през 2019г. обявени към дата 31.12.2018 г.

Публикувано на

По-важните промени в законодателството за 2019г. са.: МОДУЛ ТРЗ и ЛС Според Наредба за изненение и допълнение на Наредба Н-8, се актуализират декларация 1 и 6. По-важната промяна е, че в декларация 1 се въвежда поле 16.5, където се записват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж (досега тези дни бяха включени… още »