Разместване на почивните и работните дни за месец декември 2013

Публикувано на

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г.

Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се отработва на 21 декември (събота).

В Плюс Минус

За да допълните тези дни трябва да направите следното:

Меню Сервиз / Настройка на параметрите / ТРЗ и ЛС.

В поле Официални празници добавяте 23 декември във формат 1223.

В поле Отработвани дни 21 декември – формат 1221.

Бутон Запиши записва създадените настройки.

Ако сте въвели правилно всички празници и отработвани дни полетата трябва да изглеждат по този начин:

Официални празници : 0101,0501,0502,0503,0506,0524,0906,1223,1224,1225,1226,1231

Отработвани дни: 0518,1214,1221