Клониране на служител

Публикувано на

С новата версия от месец Маѝ е възможно автоматичното копиране на данни на служител, когато се налага преназначаване, промяна на заплатата или работното време по средата или в края на месеца.

По този начин  след клонирането за избраното лице започват да се водят два картона:

Първи – клониран – с дата на напускане последната дата преди промяната. Този картон е носител на информацията преди промяната. Тоѝ не може да бъде променян или изтриван.

Втори –  основен – с дата на назначаване – дата на промяната. В този картон попълваме всички промени- на заплатата, длъжността или работното време.  С него започваме да работим оттук нататък. Програмата е “ запомнила“ към него всички документи и начисления до момента. Това означава че с него можем:

–          да въвеждаме Допълнителни споразумения- автоматично ще се извежда съответния трудов договор.
–          да въвеждаме отпуски- като база за пресмятане ще се извежда информацията от предходния месец /преди клонирането или събраната информация от месеца на клонирането/.
–          автоматично да се пресметне добавка съгласно чл. 21 от Наредбата за структурата на работната заплата.
–          да следим за използвания полагаем отпуск- програмата отчита заредения полагаем отпуск и изплолзваните дни от стария картон.
–          да изведем ведомостта за заплати и фиша на клонираното лице в месеца на клониране  на един ред – програмата ще обедини данните от двата катона
–          да генерираме Декларация 1 на два реда- с новите и старите данни отн осиг. доход, код по НКПД , работно време.
–          да извеждаме всички справки с отметка Обединяване по ЕГН. За месеца на клониране информацията ще бъде обединена.
–          Ако лицето е с почасово отчитане на работното време- автоматично да се разпредели въведеният график между двата картона.

Начин на работа

Стъпваме върху избраното лице в екран Персонал

1. Избираме Операции/Клониране на служител
2. Задаваме дата на промяна- това е първата дата с променена заплата или длъжност
3. Натискаме бутон Клониране
4. Новият картон е с дата на назначаване датата на клониране
5. Старият картон е с дата на напускане последната дата преди датата на клониране. Към  името на лицето в дървото от Персонал се е добавила  датата на клониране.

Важни особености:

1. Ако искаме да изтрием направения вече  клонинг, е необходимо да изтрием новия основен картон, този коѝто е с дата на назначаване датата на клониране. Програмата автоматично ще трансформира клонираният картон в основен.
2. Ако има въведени вече отсъствия, е необходимо да ги коригираме съобразно датите на напускане и назначаване в основния и клонирания картон. Препоръчваме отсъствията да се въвеждат след клонирането.
3. В клонирания  вече картон  не може да се правят промени. Например след клониране не може да се коригират данни в екран Персонал. Ако се налага да се правят корекции /за нуждите на Декларация1 / може да се променят данните в екран Заплати.
4. Клонирането не е  препоръчително да се изплолзва за смяна на  вид осигурен, както и за клониране данни на самоосигуряващи се лица или лица на граждански договори.

Повече за клонирането може да прочетете в помощната информация към документа.