Грешка в тестващия софтуер за данните за Декларация обр.1, разпространяван от НАП

Публикувано на

Уведомяваме всички клиенти на Плюс Минус, които ползват програмния продукт на НАП за обхващане на данни за Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ версия 3.05 от дата 03.10.2011, че в него има грешка в броя работни дни за месец ноември.

Зададени са 23 вместо 22 работни дни.

По тази причина при тестване се отхвърлят данни за Декларация образец 1 за лица, чиито осигурителен доход е равен на минималния доход за длъжността, както и такива които ползват отпуск поради бременност и раждане или за отглеждане на дете.

За целта на страницата на НАП има публикуван файл (Пач  файл към програмния продукт под Windows), който трябва да се изтегли и инсталира, за да се коригират грешките на тестващата програма.

Данните за Декларация  1, генерирани от Плюс Минус, са коректни – проблема е в тестващия софтуер, разпространяван от НАП.