Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД

Публикувано на

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства.
Актуализирани са Регистрите на:
– одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).
– одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП).
– одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД).

Повече информация може да намерите в страницата на Националната агенция по приходите – Раздел Услуги – Рубрика Фискални устройства и ИАСУТД.