Как се вписва процесът на управление на складови наличности сред другите търговски процеси

Процесът по управление на складови наличности е свързан с всички търговски процеси. Управление на складовиналичности функции, можете да откриете тук | Плюс Минус

Публикувано на: 2023-03-15

Всъщност процесът по управление на складови наличности е свързан с всички търговски процеси, но е само една част от веригата.

Работата по управление на складови наличности е различен от контрола на наличностите, който следи движението на продуктите в склада.

Управление на складови наличности функции  1

Управление на складови наличности функции- научете повече!

Различен процес е и оптимизирането на наличностите, макар че не можете да направите добра оптимизация, без да имате добра система за управление на складови наличности.

Управлението на поръчките също е отделен процес, макар че той е невъзможен без управление на складови наличности – то ще ви помогне да „запазите“ поръчаните продукти, преди поръчката да бъде изпълнена.

Доброто управление на складови наличности ще ви помогне да изберете най-удобно местоположение, откъдето да вземете стоките, за да направите изпълнението на поръчката възможно най-бързо и лесно.

Що се отнася до управлението на склад, дейността управление на складови наличности е само част от нея.

Управлението на склада организира наличността и мястото на стоките в склада, докато при управление на складови наличности по-скоро се управляват запасите в множество складове и магазини или в цялата компания.

Процесите по управление на складови наличности е само част и от ERP системата, която представлява система за управление на цялостния бизнес като счетоводство, покупки, операции по веригата за доставки.

Програма за управление на складови наличности

Управление на складови наличности функции 2

Управление на складови наличности функции- разгледайте!

За да се справяте наистина лесно с всички процеси в бизнеса ви, най-добре е да използвате специализиран софтуер за управление на складови наличности.

Той ви осигурява минимални усилия и грешки, като в същото време генерира отчети и справки в реално време буквално за секунди.

Благодарение на добра програма за управление на складови наличности и вие, и служителите ви ще можете на мига да разберете с какви артикули разполагате, къде се намират, какви поръчки са подадени в различните канали за продажби.

Разгледайте още: платформа за онлайн магазин

Програма за управление на складови наличности