Управление на складови наличности – защо и как

Управлението на складови наличности е важно за компаниите. Управление на складовиналичности ползи, можете да откриете тук | Плюс Минус

Публикувано на: 2023-03-10

Управлението на складови наличности е важно за компаниите.

Процесът по управление на складови наличности проследява артикулите от покупката/производството до продажбата им.

Добре изпълненото управление на складови наличности идентифицира и реагира на моделите на поведение на клиентите и на промените в бизнеса, за да гарантира, че компанията поддържа в наличност правилно количество подходящи продукти, за да изпълни поръчките на клиентите.

В следващите редове ще поговорим за важността на качественото управление на складови наличности и за инструментите, с които можете да го постигнете.

Защо е важно да упражнявате управление на складови наличности

Осъществяването на управление на складови наличности може да гарантира, че рядко има твърде много или твърде малко наличности от който и да е артикул. Така се ограничава до минимум риска от изчерпване на запасите или свръхзапасяване.

Освен всичко останало, ще имате нужда от управление на складови наличности, за да документирате бизнеса си в съответствие със законодателството на страната.

Управление на складови наличности за икономия на средства

Разбирането на тенденциите в бизнеса ви означава да виждате къде и колко наличности имате във всеки един момент, така че да можете да прилагате рационално управление на складови наличности, да не поръчвате повече, отколкото ви трябва, и да използвате максимално добре онова, с което разполагате.

Качественото управление на складови наличности означава също да поддържате по-малко наличност на всяко място (склад или магазин), което ще намали нужния размер на наетото или собствено помещение.

Всичко това ще доведе до управление на складови наличности, свързано с намаляване на разходите.

Управление на складови наличности за намаляване на презапасяването

Управление на складови наличности ползи 2

Управление на складови наличности ползи- научете повече!

Преди да се продадат, стоките обвързват паричните средства на компанията, макар при управление на складови наличности те се смятат за актив.

На практика твърде многото или непродаваеми продукти намаляват паричния поток в бизнеса.

В крайна сметка едно от най-качествените измервания на доброто управление на складови наличности е оборотът на стоките, който показва колко често се продават количествата за определен период от време.

Нито един бизнес няма нужда от презапасяване, така че лошият оборот, получен от недобро управление на складови наличности, може да доведе до натрупване на непродадени стоки, които на практика са загуби за бизнеса.

Разгледайте още: софтуер за производство

Защо е важно да упражнявате управление на складови наличности

Управление на складови наличности за икономия на средства

Управление на складови наличности за намаляване на презапасяването