Два модула, които биха подобрили процеса на работа с Плюс Минус 7

Управление на договори и автоматично фактуриране и Автоматично генериране и изпращане на фактури.

Публикувано на: 2023-08-14

Управление на договори и автоматично фактуриране

Специализиран модул предназначен за управление на автоматично генериране на фактури към клиенти.

 • Всеки договор се създава индивидуално за всеки клиент. Има възможност за въвеждане на различни параметри за конкретния договор.

 • След създаване на договори, които могат да се коригират по всяко време, от автоматична операция се генерират фактури или проформи за продажба на услуга / предмета на договор за периоди. Операцията може автоматично да генерира, експортира и разпраща на имейл документи на база предварително записани договори по предварително зададени настройки. Както и автоматично експортира и разпраща на имейл вече записани документи в базата, по предварително зададени настройки.

Управление на договори и автоматично фактуриране

Управление на договори и автоматично фактуриране

Допълнителни опции на модула:

 • Модулът има възможност при генериране на документи или проформи автоматично да се поставя падеж в документа, въз основа на брой дни или месеци предварително заложени при генерирането.

 • Софтуерът прави автоматично проверка и сам установява, когато съществува разлика между отбелязания период до който е фактуриран договора и генерираните документи. Като отбелязва намерената разлика и напомня, че трябва да се актуализира периода до който е фактуриран клиентът в конкретния договор.

 • В модула има възможност в един договор към клиент с няколко услуги, конкретна услуга да бъде спряна и да бъде неактивна за следващото фактуриране, както и след това отново да бъде възобновена.

Във всеки конкретен договор може да се следи информацията за:

 • Общата сума на издадените документи.
 • Получени плащания от клиент по договор.
 • Дължима сума от клиент по договор.
 • До кой месец е фактуриран клиентът.
 • До кой месец е платил клиентът.

Модулът е подходящ за работа при фактуриране на относително постоянни и равни по размер плащания (например абонаменти, отдаване под наем на обекти, отчитане на дейността на професионален домоуправител и др).

Продукта позволява създаване на договори (документи) към неограничен брой клиенти.

С него лесно могат да се следят получени или забавени плащания.

Автоматично генериране и изпращане на фактури

Автоматично генериране и изпращане на фактури

Автоматично генериране и изпращане на фактури

Специализиран модул предназначен за автоматично генериране, експортиране и разпращане на фактури оригинал и / или фактури проформи с едно и също съдържание, но за различни периоди.

 • Модулът работи с предварително създадени шаблони със съдържанието на фактурите / проформите и партньорите, към които ще се издават.

 • След създаване на шаблони, които могат да се коригират по всяко време, от автоматична операция се генерират фактури или проформи за продажба на услуга / предмета на договор за периоди. Операцията може автоматично да генерира, експортира и разпраща на имейл документи на база предварително записани шаблони по предварително зададени настройки. Както и автоматично експортира и разпраща на имейл, вече записани документи в базата, по предварително зададени настройки.

Продуктът позволява да бъдат създадени неограничен брой шаблони на документи, към неограничен брой клиенти, които да бъдат автоматично генерирани ежемесечно или за определен период.

Тази функция може да се използва, когато имаме относително постоянни и равни по размер плащания (абонаменти, отдаване под наем на обекти, отчитане на дейността на професионален домоуправител и др.).

Разгледайте още: erp система