Търговски софтуер Плюс Минус

Плюс Минус може да ви предложи два пакета търговски софтуер. Търговски софтуер - цена и характеристики, научете тук.

Публикувано на: 2022-12-19

Търговски софтуер за перфектно отчитане

Добре разработеният търговски софтуер позволява на служителите да приключват лесно касата си. В същото време достъпът на управителя му дава възможност дистанционно да следи оборотите на обектите и служителите, постъпилите плащания и дневните постъпления.

Така работата с търговски софтуер облекчава взаимоотношенията в екипа и позволява добър контрол над бизнеса.

Търговски софтуер Плюс Минус

Търговски софтуер цена 1

Търговски софтуер цена - научете повече!

Плюс Минус може да ви предложи два пакета търговски софтуер, разработени за различни нужди.

Пакетът търговски софтуер Стандарт осигурява всички базови функционалности, необходими за управлението на магазини.

Този търговски софтуер позволява лесно управление на наличностите в склада – заприходяване, продажби, брак, въвеждане на отстъпки по различни причини (промоции, купони и др.), към търговска зала, бракуване и др.

С него можете също така да следите падежи на плащания, да генерирате и изпращате по имейл или за печат документи като фактури, проформа фактури и др. Този търговски софтуер ще разпредели автоматично разходите за доставка, транспорт, данъци.

Разбира се, към пакета търговски софтуер Стандарт са включени и нужните функции за каса – позволява работа с баркод четец, инвентаризация, водене на каса, работа с различни валути.

Търговски софтуер цена 2

Търговски софтуер цена - разгледайте!

Инсталирането на търговски софтуер Плюс Минус Стандарт ще ви позволи да следите количествата на артикулите, да проверявате наличностите във всеки избран от вас момент, да проследявате движението на стоките от склада и магазина, да следите автоматично сроковете на годност.

По-високата версия търговски софтуер Плюс Минус Професионал добавя още няколко полезни функции като изготвяне на заявки, работа с партиди, създаване на ДДС дневници и ДДС декларации, въвеждане на правила за цените.

С този пакет търговски софтуер ще можете да делегирате права за достъп на различни служители и да работите заедно в обща мрежа, за да облекчите управлението и функционирането на бизнеса ви. 

За всякакви въпроси по отношение на търговски софтуер Плюс Минус и неговите възможности не се колебайте да се свържете с нашите консултанти, които ще ви помогнат да намерите най-добрия за вас вариант на търговски софтуер.

Разфледайте: софтуер за магазин

Търговски софтуер за перфектно отчитане

Търговски софтуер Плюс Минус