Публикувано на: 2015-08-12

Особености при попълване картона на лицето.

Вид Осигурен - избира се 97 – Лица по чл.4 ал. 10 от КСО

Работно време -  въвежда се 8 часа - съгласно чл. 114а от КТ продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

Основна заплата – въвежда се размерът на  дневното трудово възнаграждение. Това поле може и да не се попълва, тъй като при въвеждането на трудовите договори има възможност за директно въвеждане на размер на дневно парично възнаграждение.

Осигурителна сума - въвежда се месечният осигурителен доход на лицето . Попълва се само ако дневното трудово възнаграждение се различава от среднодневния осигурителен доход на лицето. Трябва да се има в предвид , че Дневното трудово възнаграждение трябва да е размер на не по-малко от пропорционално определения размер на минималния месечен осигурителен доход за длъжността.

Трудов договор:  Вид- избира се 99 трудов договор по чл. 114а от КТ.

Въвеждане на договори по чл. 114 а

  1. Стъпва се на лице с вид осигурен 97 и се избира екран Заплати.
  2. Избира се бутон Добави /зеленото кръстче/. Програмата добавя празен ред. Могат да се пуснат толкова празни редове, колкото трудови договори следва да се запишат
  3. От колона Дата и се избира датата на трудовия договор
  4. От час – До час въвежда се работното време. Ако за всички трудови договори работното време е едно и също, часът на започване и завършване на рaботния ден може да се напише в антетката над съответната колона
  5. Дневно възнаграждение- съществуват три начина за въвеждане:

- Ако в картона има записана Основна заплата, равна на дневното възнаграждение- тя ще излезе автоматично на всеки един трудов договор.

- На всеки ред дневното възнаграждение може да се въведе ръчно

- Ако предварително са добавени определен брой редове и в антетката над колона Дневно възнаграждение се напише общата сума , тя може да се разпредели по равно на всеки един ред.

  1. Сума ЗО и Сума ДОО – Попълва се само ако има разлика между дневното трудово възнаграждение и среднодневния осигурителен доход. Аналогично на колона Дневно възнаграждение има три начина за въвеждане:

- Ако в картона има записана Осигурителна сума,среднодневния осигурителен доход ще излезе автоматично. Изчислява се като Осигурителната сума в картона се раздели на работните дни за месеца

- На всеки ред Сума ДОО и Сума ЗО може да се въведе ръчно

- Ако предварително са добавени определен брой редове и в антетките над колоните Сума ЗО и СУМА ДОО се напише общата сума , тя може да се разпредели по равно на всеки един ред.

За запис на данните следва да се натисне бутон ЗАПИШИ

Извеждане и запис на документ Трудов договор по чл. 114а. В колона Трудов договор с кликане на мишката върху иконката Трудов договор на всеки ред се извежда бланката на трудовия договор по чл. 114а.  Автоматично са заредени работното време и дневното възнаграждение. Аналогично на останалите документи в програмата за запис се използва бутон ЗАПИШИ, за печат – ПЕЧАТ.

След рефрешване на екрана, на всеки ред излиза записаният номер на трудовия договор, който може да бъде отворен повторно - трз и личен състав Плюс Минус.

Извеждане на платежни нареждания. В справката Параграфи НАП е добавена възможност за извеждане на дължимите осигуровки и ДОД само за вид осигурен 97. Това става като от менюто Вид на извежданите данни: се избере Лица по чл. 114 а от КТ.