Публикувано на: 2011-07-27

Крайният срок за свързване на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012.

**До 31 август 2011 г.**е срокът за свързване със системата на НАП на търговците на дребно с лекарствени средства – аптеките.

До 30 ноември 2011 г. е срокът за свързване със системата на НАП търговците на зърно.

До 01.01.2011 беше срокът за свързване на касовите апарати на търговците на горива.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 предвижда съкращаване на времето за свързване на касови апарати със системата на НАП за всеки търговец, който не издаде касова бележка. Той ще бъде задължен да свърже с НАП касовия си апарат в 10 – дневен срок от констатиране на нарушението.

В същия срок (до 10 дни след съставяне на акт за нарушение) ще трябва да се свържат и фискални устройства на търговски обекти, при които е констатирано нарушение на реда и начина на регистриране, въвеждане или извеждане от експлоатация на касовия апарат.

“4. Независимо от сроковете по т.1 - 3, лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби – в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.”

Тези срокове ще влязат в сила веднага след обнародването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н – 18  в Държавен вестник.

Сайтът на НАП предоставя възможност за проверка на касовите апарати, които ползвате – дали могат да бъдат модифицирани според изискванията или трябва да си закупите нови.( http://www.nap.bg/page?id=286)

Вижте полезна информация и за софтуерът ни за производство.