Счетоводна програма от Плюс Минус

Счетоводна програма оферти от Плюс Минус. Какви са те, можете да научите тук. Счетоводна програма - оферти и предимства.

Публикувано на: 2022-09-16

Специализираната счетоводна програма на Плюс Минус ви осигурява изключително разнообразни и лесно достъпни функционалности, свързани с финансите на бизнеса ви. Ето някои от важните акценти, които правят нашата счетоводна програма толкова специална и удобна за употреба:

Счетоводна програма оферти 1

Счетоводна програма оферти - разгледайте!

 • Персонализирани табла за управление на счетоводната програма. Всеки един от служителите и потребителите на вашата счетоводна програма има възможност да персонализира свое собствено табло за управление, в което да се вижда важната за него информация. Така ще можете да правите ежедневни анализи на бизнеса си, като използвате актуална информация.

 • Синтетично и аналитично отчитане. Специализираната ни счетоводна програма е създадена така, че да намали до минимум възможността за поява на технически грешки с данните. Можете да създадете собствен сметкоплан, в който да присъстват множество аналитичности, и да използвате автоматично създадени детайлни отчети според вашите нужди и изисквания. Когато приключите определен от вас отчетен период, данните автоматично се прехвърлят в следващия. В тази счетоводна програма имате и възможност за заключване на предходния период, за да предотвратите злонамерени действия или неволни грешки в отчетите.

 • Удобство при работата с данните. В специализираната счетоводна програма Плюс Минус можете съвсем лесно да преглеждате данните си за приходи и разходи, транзакции, плащания, задължения, счетоводни документи и др. Внедрили сме бързи филтри, които автоматично отсяват информацията, от която имате нужда, и ви я показват на мига. Със счетоводна програма Плюс Минус можете също да изпращате фактури и проформа фактури директно към клиентите си, да проверявате банковите си сметки, да записвате стопанските операции.

 • Лесно създаване на декларации. Специалните функционалности на счетоводна програма Плюс Минус ви позволяват да оформите само с един бутон дневниците и декларациите за ДДС, годишните отчети, годишните данъчни декларации и др.

 • Счетоводна програма Плюс Минус е напълно интегрирана в ERP системата Плюс Минус. Това ви дава възможност за автоматично пренасяне на данни от складовия софтуер към счетоводната програма, което ще ви спести много време и евентуални грешки от прехвърляне на информацията на ръка.

Варианти на счетоводна програма Плюс Минус

Счетоводна програма Плюс Минус се предлага в два удобни пакета, съобразени с различните нужди на различните фирми.

Счетоводна програма оферти 2

Счетоводна програма оферти - свържете се с нас!

Счетоводна програма Плюс Минус Стандарт осигурява:

 • Автоматично попълване и печат на документи.
 • Генериране и изпращане на фактури и проформа фактури по имейл.
 • Работа с различни валути.
 • Проследяване на обороти и наличности, създаване на отчети.
 • Създаване на дневници и декларации за ДДС автоматично в счетоводната програма.
 • Управление на банкови сметки, водене на каса, проследяване на партньори.
 • Автоматично приключване на счетоводни сметки и счетоводна година.

Счетоводна програма Плюс Минус Професионал дава допълнителни възможности като:

 • Работа в мрежа.
 • Работа с неограничен брой фирми.
 • Делегиране на различни права на потребителите на счетоводна програма Плюс Минус.
 • Финансови анализи.
 • Проверка на ДДС, автоматичен импорт на банкови бордера.
 • Заключване на изминали периоди.

Разгледайте още : счетоводен софтуер

Варианти на счетоводна програма Плюс Минус