Счетоводна програма - защити, отчети и анализи

Архивирането на документите е задължителна, но и трудна задача. Счетоводна програма - видове и полезна информация, научете тук от Плюс Минус.

Публикувано на: 2022-09-14

Добрата счетоводна програма осигурява качествена защита срещу неупълномощен достъп. В същото време предлага контролирано разделяне на достъпа на потребителите, за да можете да осъществявате пълен контрол и да имате доверие в данните.

За да е ефективен контролът, добрата счетоводна програма трябва да дава възможност за детайлна настройка на достъп до различните функционалности за всеки потребител - достъп само за работа с определени фирми, документи, обекти и аналитичности, както и до всяка точка от менютата и бутоните в различните екрани.

Счетоводна програма – отчети и анализи

Счетоводна програма - отчети и анализи

Счетоводна програма - отчети и анализи

Пълната версия на една добра счетоводна програма осигурява не само записи на финансовите транзакции, но и възможности за бързо създаване на отчети и анализи.

Можете да получите изключително детайлни справки - синтетични, аналитични, комбинирани и обобщени, които да филтрирате по произволни параметри.

Счетоводната програма трябва да може да извежда всички справки, изисквани по закон, в това число Дневници и Декларации по ДДС, VIES и Инстрастат декларации, както и експорт на всички необходими файлове към портала за електронни услуги на НАП.

Добрата счетоводна програма дава възможност за автоматично годишно приключване, извеждане на всички годишни отчети и декларации и прехвърляне на счетоводната информация в следващ отчетен период;

Професионално написаната счетоводна програма извежда също така и обобщени управленски справки и анализи, в графичен и табличен вид, което позволява на управителите да виждат в реално време всички важни параметри за финансовото състояние на фирмата.

Счетоводна програма - информация и архивиране

Счетоводна програма - информация и архивиране

Счетоводна програма - информация и архивиране

Да имате цялата финансова информация за фирмата на едно място е изключително удобно, особено когато вашата счетоводна програма позволява различни функционалности.

Служителите и управителите имат възможност да правят бързи и актуални сравнения по различни важни за фирмата финансови показатели.

Автоматичното архивиране на базата данни е една от най-важните характеристики на добрата счетоводна програма, която позволява бързо възстановяване и продължаване на работата при повреда или кражба на компютър.

Редовното архивиране също така дава възможност да се предотврати загуба на данни.

Разгледайте още : счетоводен софтуер

Счетоводна програма – отчети и анализи

Счетоводна програма – информация и архивиране