Софтуер човешки ресурси - достъп, отчитане, анализи

Софтуер човешки ресурси - функции от Плюс Минус. Научете какви са функциите на софтуера за човешки ресурси в следващите редове.

Публикувано на: 2023-07-05

Софтуер човешки ресурси – достъп и персонализация

Добрият софтуер човешки ресурси позволява да задавате персонални нива на достъп на всеки отделен потребител на програмата.

Може също така да позволява всеки служител сам да персонализира таблото за управление, с което работи.

Това не само прави работата по-приятна, но и по-ефективна, като отчита различният начин на работа на всеки отделен служител.

Софтуер човешки ресурси – отчитане в реално време

Данните в един софтуер човешки ресурси са винаги актуални и това ще ви позволи да правите бързи и ефикасни отчети в реално време, за да вземате по-адекватни и подходящи решения за ефективността на бизнеса си, да прогнозирате и планирате по-добре работата на екипите си.

Софтуер човешки ресурси – автоматизирано събиране на данни

Вашият софтуер човешки ресурси може да бъде интегриран с други системи като CRM или ERP, откъдето да черпи автоматично допълнителни данни за служителите.

Така ще можете да създавате сложни отчети и да правите пълноценни анализи и планове за развитието на бизнеса си.

Софтуер човешки ресурси – финансови анализи

Софтуер човешки ресурси функции 1

Софтуер човешки ресурси функции - научете повече!

Данните от софтуер човешки ресурси могат да се извличат за минути и да се използват за финансови отчети, анализи и решения за ръководство на бизнеса.

Софтуер човешки ресурси – без нужда от хартия

Повечето документи в един софтуер човешки ресурси не изискват да бъдат съхранявани на хартиени носители – например данъчни формуляри, молби от служителите, вътрешни документи и др.

Това не само намалява разходите на фирмата, но и прави работата ви по-екологично ориентирана.

Софтуер човешки ресурси – автоматични напомняния

Добрият софтуер човешки ресурси предлага функции за автоматично напомняне на насрочени задачи, които служителите или ръководството са въвели предварително.

Това ще намали риска от пропускане на важни задачи, които да доведат до допълнителни разходи или глоби.

Софтуер човешки ресурси – обработка на заплати и фишове

Един софтуер човешки ресурси може да бъде настроен да обработва автоматично заплати и фишове на определен срок от време – седмичен, двуседмичен или месечен.

Като използва въведените данни за служителите, програмата ще може самостоятелно да издава фишове за заплати, да извършва повторна обработка при евентуални грешки, дори да подава данни за масови плащания.

Ако се двоумите дали внедряването на софтуер човешки ресурси ще помогне точно на вашия бизнес, свържете се с Плюс Минус – ние можем да ви дадем работещо решение за всеки проблем в управлението на човешките ресурси.

Научете повече за софтуер за заплати

Софтуер човешки ресурси – достъп и персонализация

Софтуер човешки ресурси – отчитане в реално време

Софтуер човешки ресурси – автоматизирано събиране на данни

Софтуер човешки ресурси – финансови анализи

Софтуер човешки ресурси – без нужда от хартия

Софтуер човешки ресурси – автоматични напомняния

Софтуер човешки ресурси – обработка на заплати и фишове