Софтуер човешки ресурси - 6 характеристики

Софтуер човешки ресурси - предимства от Плюс Минус. Научете как софтуера за човешки ресурси може да помогне на вашия бизнес в следващите редове.

Публикувано на: 2023-07-03

Софтуер човешки ресурси – управление на отсъствията

Тъй като съдържа данните за отпуски, болнични, командировки и други отсъствия, един софтуер човешки ресурси може да позволи на мениджърите лесно да проследяват работата и присъствието на служителите.

Това може да е от полза и при планирането на дейностите във фирмата.

Софтуер човешки ресурси – работни графици

Тази функция на софтуер човешки ресурси е свързана с предходната – след като се знаят отсъстващите, много по-лесно, бързо и ефективно могат да се създадат актуални и адекватни работни графици за служителите.

В програмата можете да отчитате присъствия, да създавате и променяте графици, да проверявате извънреден труд, да отчитате часове работа и др.

Софтуер човешки ресурси – проследяване на присъствията

Софтуер човешки ресурси предимства 1

Софтуер човешки ресурси предимства - научете повече!

Някои видове софтуер човешки ресурси позволяват интегриране на ПИН кодове, биометрични скенери, четци на магнитни карти и други начини, които ще ви позволят да следите часовете на пристигане и напускане на работното място на всеки един от служителите.

Това ще ви позволи да оптимизирате работните процеси и да държите дисциплината на високо ниво.

Софтуер човешки ресурси – законови съответствия

Всеки софтуер човешки ресурси съдържа в себе си актуална информация за законовите изисквания за работните места – работно време, извънреден труд, обезщетения, данъци, осигуровки и т.н.

Това ще ви помогне да планирате графиците и да изчислявате заплатите, без да сте в противоречие с нормативните изисквания и без да ощетявате нито служителите, нито бизнеса си.

Софтуер човешки ресурси – оценка на разходите

Ако използвате по-усъвършенстван софтуер човешки ресурси, ще можете да правите справки и анализи на работата на служителите по минали проекти.

Така ще прогнозирате по-точно бъдещите си нужди от работна ръка, финанси и време при изпълнението на задачите.

Софтуер човешки ресурси – интеграция на заплатите

Всички модули за присъствие в един софтуер човешки ресурси могат да се интегрират в обща система за прецизно автоматично изчисляване на заплатите и обезщетенията на служителите, която ще ви спести много време и рискове от допускане на грешки.

Научете повече за софтуер за заплати

Софтуер човешки ресурси – управление на отсъствията

Софтуер човешки ресурси – работни графици

Софтуер човешки ресурси – проследяване на присъствията

Софтуер човешки ресурси – законови съответствия

Софтуер човешки ресурси – оценка на разходите

Софтуер човешки ресурси – интеграция на заплатите