Софтуер за фактуриране

Добрият софтуер за фактуриране предлага лесен и бърз начин за издаване и проследяване на фактурите. За софтуер за фактуриране, прочетете тук | Плюс Минус

Публикувано на: 2022-12-20

След като дълго време фактурите бяха писани на ръка и издавани на хартиени носители, появата на софтуер за фактуриране облекчи много административните и счетоводни бизнес дейности.

Нещо повече, днес не е задължително фактурите да се представят на хартиен носител, което позволява на всеки бизнес, който има софтуер за фактуриране, да бъде максимално мобилен и да събира задълженията си без никакво забавяне.

Това е причината все повече бизнеси да преминават към електронно фактуриране, за което имат нужда от надежден и функционален софтуер за фактуриране.

Ето как един софтуер за фактуриране може да ускори плащанията и обслужването на бизнеса.

Софтуер за фактуриране – какво може да се прави с него

Софтуер за фактуриране 1

Софтуер за фактуриране - научете повече!

Добре разработеният софтуер за фактуриране предлага лесен и бърз начин за издаване и проследяване на фактурите.

На първо място, със софтуер за фактуриране можете да използвате готови вградени шаблони, по които бързо и лесно да създавате необходимите документи – фактури, проформа фактури, дебитни и кредитни известия, касови ордери (приходни и разходни), платежни нареждания от всякакъв тип. Шаблоните могат да позволяват да персонализирате визията им и дори да сложите своето фирмено лого на тях.

В софтуер за фактуриране поддържате готова база данни с клиенти – след като сте въвели веднъж необходимата информация за клиента, после можете лесно да го откриете, а данните му да се попълнят автоматично в документа. По същия начин можете да поддържате и база данни със стоките или услугите, които предлагате, както и с доставчици.

В добрия софтуер за фактуриране може да въведете неограничен брой номенклатури, които да търсите и използвате свободно и лесно – например по име. Такъв софтуер за фактуриране ще ви позволи също така да не въвеждате данните на ръка, а да ги импортирате от готов файл за няколко секунди.

При автоматичното попълване на документите, един софтуер за фактуриране предлага автоматично изчисляване на ДДС. След като зададете предварително дали ще попълвате цените с, или без ДДС, вашият софтуер за фактуриране ще изчисли и попълни коректно данъците.

Всеки софтуер за фактуриране също така съхранява база данни с всичките издадени документи, като може бързо и лесно да вади отчети и справки.

Наличието на софтуер за фактуриране позволява също така да се извършва лесно и бързо анулиране или редактиране на фактури по всяко време след издаването им, което улеснява изключително много функционирането на бизнеса.

Не на последно място, всеки софтуер за фактуриране позволява да съхранявате документите в електронен формат или да ги разпечатвате на хартиен носител, ако има нужда. Можете също така да ги изпращате автоматично на получателите по имейл.

Добрият софтуер за фактуриране позволява възможност и да се интегрира с други складови и счетоводни програми, което прави управлението и администрирането на бизнеса ви още по-лесно и бързо.

Разгледайте: безплатна програма за фактуриране

Софтуер за фактуриране – какво може да се прави с него

Софтуер за фактуриране - плюсове

Софтуер за фактуриране как да избера