Софтуер за управление на строителството – за лесно управление и контрол на процесите

Работата със софтуер за управление на строителството ще ви гарантира няколко важни функционалности, които ще подобрят производителността, ефективността и конкурентоспособността на компанията ви.

Публикувано на: 2022-11-07

Софтуер за управление на строителството – за лесно управление и контрол на процесите

Софтуер за управление на строителството София 1

Софтуер за управление на строителството предимства - научете повече!

Работата със софтуер за управление на строителството ще ви гарантира няколко важни функционалности, които ще подобрят производителността, ефективността и конкурентоспособността на компанията ви.

На първо място, със софтуер за управление на строителството можете лесно да следите разходите за работна ръка. Можете да задавате ставки, да проследявате разходи и ефективност на труда.

Със софтуер за управление на строителството ще можете също така да изпращате поръчки, да създавате графици, да разпределяте работната ръка на местата, където е нужно, за да оптимизирате максимално строителните процеси.

Добрият софтуер за управление на строителството ще ви помогне да планирате задачи, да разпределяте работна ръка и оборудване и да управлявате едновременно няколко обекта с един и същ екип. Балансирането на работата и разпределянето на ресурсите чрез софтуер за управление на строителството може да повиши значително ефективността на екипа и скоростта на завършване на процесите.

Една от най-удобните характеристики на един софтуер за управление на строителството е възможността да създава автоматично документи, свързани с голямо количество сметки. Освен това със софтуер за управление на строителството е много лесно да получите отчети и баланси и да правите анализи на текущото състояние на всеки отделен обект.

Софтуер за управление на строителството Плюс Минус

Софтуер за управление на строителството София 2

Софтуер за управление на строителството предимства - разгледайте!

Софтуер за управление на строителството Плюс Минус ви предлага множество практични функционалности, от които бизнесът ви пести време и средства.

На първо място, софтуер за управление на строителството Плюс Минус позволява да изготвите бързо и лесно подробни количествени и количествено-стойностни сметки, проектно-сметна документация, спецификации на труд, материали и механизация.

В нашия софтуер за управление на строителството можете да използвате огромна база с разходни норми - УСН (Уедрени сметни норми), ТНС (Трудови норми в строителството), РЕМ (Ремонтни работи) и СЕК (Стройексперт Консулт). Това ще ви помогне да направите свои собствени вътрешнофирмени анализи за постигане на по-добра ефективност на работата.

Със софтуер за управление на строителството Плюс Минус можете едновременно да поддържате множество строителни обекти, като всеки един от тях има независими разходни норми и автоматично генериране на Протокол 19. Можете също така да свързвате обекти и подобекти в удобна за вас йерархия.

Да изведете разнообразни справки със софтуер за управление на строителството Плюс Минус е изключително лесно. Те се генерират автоматично по зададени от вас критерии и могат да включват един или няколко обекта и подобекта по ваш избор. Можете да получите справки по разходи за труд, материали и механизация, по етапи на работа или по конкретни обекти.

Със софтуер за управление на строителството Плюс Минус е лесно също така да направите ценообразуване на машиносмени – достатъчно е да зададете изходните параметри като цена на придобиване, разход на гориво, амортизация и др.

Научете повече за софтуер за строителство.

Софтуер за управление на строителството – за лесно управление и контрол на процесите

Софтуер за управление на строителството Плюс Минус