Мобилен склад Плюс Минус – софтуер за разносна търговия и директни продажби

Използването на софтуер за мобилни устройства повишава скоростта на работа и производителността на мобилните търговци, намалява възможността за грешки и води до увеличаване на ефективността в процеса на дистрибуция и продажбите.

Публикувано на: 2023-08-28

Разносна търговия и директни продажби

Разносната търговия и директните продажби са метод на продажба на потребителски стоки и услуги извън търговските обекти (складовете) на доставчика.

Основните процеси при този тип търговия са: посещение на място при клиентите; демонстрация на продукти (по снимки, каталози и др.); събиране на запитвания и заявки; прехвърляне на приетите заявки за последващо обработване към офиса; доставка по предварително постъпили заявки; продажби директно от транспортните средства на търговците и др.

Софтуер за разносна търговия и директни продажби

Софтуер за разносна търговия и директни продажби

Те се осъществяват според фирмената системата за дистрибуция и типовете канали за реализация.

Проблеми и недостатъци при този метод на търговия са големият документооборот, липсата на актуална информация в реално време, липсата на време за посещаване на повече обекти на ден и др.

Най-популярният начин за оптимизиране и улесняване на дейността на мобилните търговци по документирането на основните процеси на разносната търговия е чрез използването на софтуер предназначен за преносими устройства.

Използването му повишава скоростта на работа и производителността на мобилните търговци, намалява възможността за грешки и води до увеличаване на ефективността в процеса на дистрибуция и продажбите.

В тази статия са описани предназначението, предимствата и практическите стъпки при работа с модул Мобилен склад на програмен продукт Плюс Минус като софтуер подходящ за разносна търговия и директни продажби.

Какво е модул Мобилен склад на Плюс Минус?

Модул Мобилен склад на Плюс Минус е специализирано уеб приложение предназначено за автоматизиране и улеснение на процесите по доставка и продажба на артикули извън търговския обект на доставчика директно на място при клиентите.

Приложението позволява достъп по всяко време и отвсякъде до информацията за складовите наличности, приложимите ценови политики, извършените продажби и задълженията на клиентите.

То дава възможност за издаване веднага на необходимите документи във връзка с продажбата (заявки, фактури, складови разписки и др.).

Модул Мобилен склад е подходящ за бизнеси с разносна търговия и други изнесени продажби на артикули, за които е важно работния процес да се управлява независимо от местоположението на търговеца.

Чрез него служителитеимат постоянен достъп до фирмената база данни и необходимата информация дори извън офиса.

Основни предимства на приложението

Мобилен склад Плюс Минус - основни предимства

Мобилен склад Плюс Минус - основни предимства

  • Интуитивен и гъвкав браузър-интерфейс – позволява бързо и лесно опериране с данните и въвеждане на документите за продажба, доставка и др.;

  • Преносимост – цялата налична информация за артикулите (за количество, цени, снимки и др.) и издадените документи се намира на устройството на служителя без да е необходимо да има инсталиран специализиран софтуер;

  • Еднократно въвеждане на информацията – пълна интегрираност и синхронизация с останалите модули на програмен продукт Плюс Минус;

  • Справки в реално време – получаване на актуална информация за извършените продажби, получените заявки, рекламации, задълженията на партньорите, получените плащания и др.;

  • Намаляване на възможността за грешки – всички издадени документи се намират директно в мобилното устройство и по този начин се избягва възможността от тяхното изгубване;

  • Индивидуалност – всеки потребител има отделен профил и самостоятелен достъп до приложението;

  • Изпращане на документидо контрагентите – създадена е възможност за разпращане на документите веднага след тяхното въвеждане или на по-късен етап по email, Viber, WhatsApp, Messanger и др.;

  • Връзка с други устройства – възможност за връзка с фискални и нефискални устройства.

Разносна търговия и директни продажби

Какво е модул Мобилен склад на Плюс Минус

Основни предимства на приложението