Топ 5 грешки, които може да избегнете със софтуера за производство на Плюс Минус

Софтуер за производство Плюс Минус автоматизира производството на всеки един етап – от закупуването на суровините до фактуриране на готовия продукт.

Публикувано на: 2023-01-19

Софтуерът за производство ще подобри продуктивността, вътрешната комуникация и ще Ви спести време. Той предлага решения на основните проблеми, които възникват в производствените процеси.

1. Прекомерно поръчване или недостиг на материални запаси.

Софтуер за производство Плюс Минус

Софтуер за производство Плюс Минус!

В момента на доставката, големият обем материали може да изглежда като добра инвестиция, но може да води до проблем с презапасяването. В зависимост от дейността на фирмата, това може да доведе до изхвърляне на материални запаси, стоки и продукти, което е голяма загуба на пари, време и усилия.

От друга страна, производственият процес може да спре, ако се окаже, че има недостиг на суровини. Това ще доведе до забавяне на поръчките и намаляване на печалбата.

Софтуер за производство Плюс Минус предлага няколко възможности за работа:

  • Доставка на материални запаси само за производството на реално постъпили поръчки;

  • Доставка на суровини на база заложените производствени цели на фирмата.

2. Човешка грешка.

Грешно заявени материални запаси, грешно заприходени и фактурирани продукти, могат да бъдат само част от причините за несъответствие между реално доставените материални запаси и произведени продукти от действителните наличности във физическите складове.

Софтуерът за производство автоматизира заявяването, доставката и изписването на материали, както и заприхождаването и изписването на готовата продукция. С него ще намалите вероятността за допускане на грешки в работния процес.

3. Липса на информация в реално време

Когато няколко души работят едновременно е възможно, поради липса на актуална информация, да бъдат допуснати грешки. Това ще доведе до загуба на време, усилия и разходи.

Софтуер за производство Плюс Минус дава възможност за проследяване на поръчките в реално време. По този начин, се намалява вероятността да се пропусне производство по някоя от поръчка или да се произведе два пъти.

4. Грешно изчислена себестойност на продуктите

Покачващото се ниво на инфлацията и недостигът на суровини са част от факторите, които оказват влияние върху производството. За да бъде успешна ценовата политика на фирмата, е необходимо първо да се знае точната цена на произведения продукт към момента му на производство.

Със софтуер за производство ще може да имате реален поглед над това как цените на суровините, разходите за труд и др., оказват влияние върху себестойността на продуктите и респективно на печалбата.

5. Анализ на грешна информация

Липсата на автоматизирана система за проследяване на производствения процес може да доведе до анализ на грешно подадена информация в края на периода. Което от своя страна, да доведе до допускане на сериозни грешки при вземането на управленски решения.

Софтуер за производство Плюс Минус автоматизира производството на всеки един етап – от закупуването на суровините до фактуриране на готовия продукт. Анализирайте резултатите и разберете кои са най-рентабилните и най-продаваните продукти.