Софтуер за планиране на производството – мониторинг, ползи и допълнителни функции

Софтуер за планиране на производството – ползи. Научете повече за софтуер за планиране на производството и неговите ползи и допълнителни функции от Плюс Минус.

Публикувано на: 2023-06-28

Софтуер за планиране на производството – мониторинг

Вашият софтуер за планиране на производството ще ви позволи постоянен и лесен за упражняване мониторинг на всяка една поръчка от задаването до освобождаването ѝ. Ще можете да следите не само напредъка на производствения процес, но и качеството на произведените продукти.

Това е възможно благодарение на системата за събиране на производствени данни, внедрена във вашия софтуер за планиране на производството, която осигурява бърза обратна връзка в реално време между управлението на бизнеса и изпълнителите на задачите.

В повечето случаи данните могат да бъдат въвеждани в софтуер за планиране на производството автоматично или ръчно.

Разбира се, всички данни по отношение на поръчките могат да се използват и за други цели – например за отчитане на заплати, изчисляване на разходи, контрол на качеството, проследяване на продажбите и др.

Софтуер за планиране на производството – какво печелите

Софтуер за планиране на производството - ползи 1

Софтуер за планиране на производството - ползи - научете повече!

С внедряването на софтуер за планиране на производството в крайна сметка печелите три важни подобрения в бизнеса си:

  • Използвате оптимално ресурсите си, като в същото време вашият софтуер за планиране на производството ви позволява да ги наблюдавате отблизо, за да можете бързо да реагирате на непредвидени обстоятелства.

  • Намалявате времето за изпълнение на поръчките, тъй като чрез софтуер за планиране на производството можете да прецизирате времето за изпълнение на всяка една операция и да оптимизирате цялостния процес на производството.

  • Получавате реална възможност да спазвате стриктно производствените срокове, тъй като вашият софтуер за планиране на производството може да ги прогнозира реалистично, като следи новите поръчки и текущото изпълнение на настоящите.

Така внедряването на софтуер за планиране на производството ви помага да постигнете максимална надеждност на доставките, тоест да имате повече доволни клиенти, благодарение на които бизнесът ви да се развива.

Софтуер за планиране на производството – допълнителни функции

Един добър софтуер за планиране на производството може да съдържа и допълнителни функционалности като вградена ERP системи за планиране на персонала и финансите или персонализация на функциите (което е важно при по-сложни производствени процеси).

Освен това, един софтуер за планиране на производството не може да контролира директно производството и оборудването и при такива нужди трябва да се интегрира с производствена изпълнителна система (MES), която да получава данни за поръчките и да управлява изпълнението им.

Ако имате нужда от софтуер за планиране на производството, попитайте какво можем да ви предложим – в Плюс Минус от десетилетия разработваме подобни системи и с удоволствие ще ви помогнем.

Научете повече за софтуер за производство.

Софтуер за планиране на производството – мониторинг

Софтуер за планиране на производството – какво печелите

Софтуер за планиране на производството – допълнителни функции