Софтуер за магазин – цена на Плюс Минус Стандарт

Софтуер за магазин – цена на Плюс Минус Стандарт. Научете всичко за софтуер за магазин цена София тук| Плюс Минус

Публикувано на: 2023-01-11

Софтуер за магазин цена София 1

Софтуер за магазин цена София - научете повече!

В Плюс Минус предлагаме два пакета софтуер за магазин, цената  на които се различава заради различието във функционалностите.

При Стандарт софтуер за магазин цената включва най-важните базови функции, от които имате нужда, за да управлявате бизнеса си лесно и с минимални усилия.

В базовия ни пакет софтуер за магазин цената, която ще платите, ще ви позволи:

 • складови операции (заприходяване на доставки, продажби, преместване от склад към търговска зала, брак), проследяване на разплащания и падежи, генериране на търговски отстъпки, генериране и печат на всички необходими документи;
 • разпределяне на разходи за доставка, транспорт, мито, данъци и др.;
 • генериране, редактиране, автоматично изпращане по имейл на фактури;
 • работа с баркодове, водене на каса, инвентаризации;
 • справки за наличности и движения на стоки;
 • проследяване на срокове на годност и др.

Софтуер за магазин – цена на Плюс Минус Професионал

Софтуер за магазин цена София 2

Софтуер за магазин цена София - разгледайте!

При Професионал софтуер за магазин цената включва допълнителни функционалности, от които имат нужда по-мащабните бизнеси или онези, които искат да се разрастват.

При Професионал софтуер за магазин цената ще ви даде също така:

 • автоматично изготвяне на поръчки, дневници и декларация за ДДС;
 • работа с партиди;
 • въвеждане на ценови правила;
 • делегиране на различни права на достъп за отделните служители;
 • работа в мрежа;
 • работа с неограничен брой фирми;
 • настройване на персонално клиентско табло;
 • справки за анализ на дейността, рентабилност на клиентите, планиране на доставките, стоки без движение и др.;
 • автоматичен импорт и осчетоводяване на банкови бордера.

Софтуер за магазин – цена на Плюс Минус Професионал