Смяна на компютър при работа с Плюс Минус 7

Смяна на работно място когато компютъра работи локално или в мрежа, прехвърляне на сървър на нов компютър.

Публикувано на: 2023-08-11

1. Смяна на работно място когато компютъра работи локално или в мрежа

1.1. Инсталира се Плюс Минус 7 на новия компютър. Линкове за инсталация на програмата се изпращат на имейл, посочен от клиента при закупуване на програмата и при всяка нова актуализация.

1.2. При влизане в програмата на новия компютър, Плюс Минус 7 желае регистрация:

Избира се втората опция: Активиране по телефона.

Активиране по телефона

Активиране по телефона

След въвеждане на серийния номер програмата изvexda Инсталационно Id.

Инсталационно Id

Инсталационно Id

1.3. Серийният номер на работното място заедно с Инсталационното Id от новия компютър се изпращат на имейл register@plusminus.com като се указва, че се сменя компютър.

1.4. В рамките на работния ден клиентът получава писмен отговор от register@plusminus.com съдържащ ключ за активиране. След, което отново се влиза в програмата, но този път се избира третата опция: Въвеждане на ключ за активиране.

Въвеждане на ключ за активиране

Въвеждане на ключ за активиране

Отново се въвежда серийния номер на работното място и след това ключа за активиране изпратен от register@plusminus.com.

Важно! След извършването на последната стъпка, работното място е вече регистрирано на новия компютър и в Плюс Минус 7 повече не може да се влиза от стария компютър.

Важно! Когато се работи в мрежа на новия компютър, трябва ръчно да се попълни IP адреса на компютъра-сървър в полето Сървър.

По този начин се влиза в мрежова версия на програмата. Попълват се полетата Сървър и Порт:

Влизане в мрежова версия на програмата

Влизане в мрежова версия на програмата

По този начин се влиза в локална версия на програмата. Полетата Сървър и Порт трябва да не се виждат:

Влизане в локална версия на програмата

Влизане в локална версия на програмата

2. Прехвърляне на сървър на нов компютър:

2.1. На новия компютър се инсталира Плюс Минус сървър. Линкове за инсталация на сървъра са пратени на имейл, посочен от клиента, при закупуване на програмата и при всяка нова актуализация.

2.2. От стария компютър се прави последен текущ архив и заедно със старите архиви се преместват на новия компютър-сървър с помощта на флаш памет или друг външен носител. На новия компютър-сървър се възстановява последния текущ архив.

По-подробна информация как се прави ръчно текущ архив и как той може да бъде възстановен на сървъра можете да откриете в Ръководството за работа със сървъра намиращо се в папка pmserver подпапка help и в pdf файл на име pmserver.

Важно! Новият компютър-сървър ще има различни вътрешен и външен IP адреси от стария. Тоест работните места, които ползват общата мрежа, на поле Сървър при влизане в Плюс Минус 7 ще трябва да напишат новия IP адрес от новия компютър-сървър.

Въвеждане на новия IP адрес

Въвеждане на новия IP адрес

Вътрешен IP адрес, ползващ се при работа когато работните места се намират в една и съща сграда на сървъра, може да се види от настройките на мрежата на вашия компютър-сървър.

Външен IP адрес, който се ползва когато работните места се свързват дистанционно (например от вкъщи) към сървъра, може да се види като в избран браузър на компютъра-сървър се напише „My IP address" или ви бъде предоставен от вашия интернет доставчик.

Съветваме клиенти, ако не са запознати достатъчно добре, да потърсят и съдействие от системния си администратор или IT специалист.

3. Смяна на компютър, който е и работно място и сървър:

Стъпките са същите както в точка 1 и в точка 2 и се изпълняват в тази последователност.

При проблем или затруднения клиентите могат да позвънят на телефоните посочени в сайта ни или да пишат директно да един от имейлите.