Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение, когато са осигурени на друго основание

Лицата, работещи без трудово правоотношение и осигурени на друго основание се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт

Публикувано на: 2022-11-25

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Сборът от сумата на доходите и осигурителния доход по гражданския договор не трябва да надвишава максималния осигурителен доход (3000 лв. месечно за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и 3400 лв. месечно за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г).

Поредността на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски според чл. 6, ал. 11 от КСО е следната:

  1. Доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;

  2. Доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;

  3. Осигурителен доход като самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО;

  4. Доходи за работа без трудово правоотношение.

Не се дължат осигурителни вноски, когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния осигурителен доход.

Дължат се осигурителни вноски, дори и когато сумата по сметката след приспадане на разходите за дейността е по-ниска от минималната работна заплата за страната (650 лв. от 01.01.2021 г. до 31.03.2022 г. и 710 лв. от 01.04.2022 г.).

Необходимо е при изплащане на възнаграждението в документа „Сметка за изплатени суми" (ред 5) лицето само да впише размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски от сумата, която е изплатена по сметката (чл. 4 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

Пример 1: През месец декември 2022 г. лице работи на трудов договор и получава брутно трудово възнаграждение 2000 лв. Получил е за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 2250 лв. През възложителя на договора се дължат осигурителни вноски върху 1400 лв. (3400 лв.- 2000 лв. – разликата между максималния осигурителен доход и трудовия).

Пример 2: През месец декември 2022 г. лице работи на трудов договор и получава брутно трудово възнаграждение 4000 лв. Получил е за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 2250 лв. През възложителя на договора не се дължат осигурителни вноски.

Пример 3: През месец декември 2022 г. лице работи на трудов договор и получава брутно трудово възнаграждение 1000 лв. Получил е за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 300 лв. През възложителя на договора се дължат осигурителни вноски върху 300 лв., въпреки че сумата е по-малка от минималната работна заплата за страната.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус лицето се добавя с вид осигурен 14. В екран Допълнителни се включва отметка Пенсионер ,ако лицето е пенсионер. Отметка Инвалид се включва, ако лицето е с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.

В екран Заплати чрез бутон Добави се стартира документ „Сметка за изплатени суми". Попълват се полета Сума, Дата и Период, за който е положен трудът. Ако периодът е по-голям от месец, се стартира екран за настройка на периоди, в който е необходимо да се попълнят сумите за всеки един от периодите.

Отметка Сумата надвишава 7920 (за инвалид) се включва, ако е необходимо да се начисли ДДФЛ, когато е надвишено данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност.

Включва се отметка Осигурен на друго основание, за да бъдат начислени осигуровки, ако сумата по сметката след приспадане на разходите за дейността е по-ниска от минималната работна заплата за страната.

Ако лицето е пенсионер и желае да се осигурява за фонд „Пенсии", в т. 4 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице се включва отметка да.

Ако лицето е осигурено върху максимален осигурителен доход, се попълва месец в т. 3 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице и се включва отметка да.

При необходимост да се ограничи осигурителният доход до максималния, ръчно се коригира сумата в ред 5 на сметката.

Научете повече за софтуер за заплати и софтуер за личен състав

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус