Работа с цени в софтуер за Строителство

Работа с цени за работници, материали и механизация, допълнителни начисления и ценоразпис за механизация в софтуер за Строителство Плюс Минус.

Публикувано на: 2023-09-13

Работа с цени за работници, материали и механизация, допълнителни начисления и ценоразпис за механизация в модул Строителство

Софтуер за строителство Плюс Минус разполага с ценоразпис за работници, материали и механизация.

Операцията работници, материали, механизация съдържа таблица с ресурси от избран вид.

За добавяне на нови ресурси или за актуализиране на цените на съществуващи ресурси освен ръчно в програмата с бутони добави, промени и изтрий може да се използва и опция импорт от файл, която се намира в помощното меню на операцията.

Начин на импортиране от файл на списък с работници, материали, механизация и техните цени:

  • Файлът трябва да бъде във формат .csv или .txt (tab delimited) и кодировка UTF-8.

  • Структурата на файла е точно определена: Код;Име;Мярка;Цена;Сборник

  • За улеснение може да се използва експортиран файл с текущите ресурси с бутон експорт от помощното меню, като шаблон. След допълване или коригиране на данните е нужно да запишете файла, като тип CSV (разделител със запетая / tab delimited), като този файл трябва да бъде с кодировка UTF-8.

При добавяне на информация за цени на всички съществуващите работници, материали, механизация, спрямо въведеното ще се пресметне единичната цена за всяка разходна норма.

При актуализиране на цени на работници, материали, механизация в записаните до момента документи остава предходната стара цена, а не новата актуализирана.

Метод за актуализиране на цените в записаните документи до момента може да се направи чрез формула от опцията с допълнителни начисления в документите.

Документите имат таблица за добавяне на допълнителни начисления ( начисления заради утежнени условия на работа, зимно строителство, печалба, инфлационен коефициент и др.). Тези допълнителни начисления се избират от падащ списък.

В Операции / Начисления има добавени формули с начисления, удовлетворяващи най-често срещани ситуации. Като те могат да бъдат коригирани или да се добавят нови спрямо метода на работа.

Софтуер за строителство Плюс Минус разполага също и с Ценоразпис за механизация.

В него е заложено автоматично изчисляване цените на машиносмени в зависимост зададени параметри като: цена за придобиване, минимална работна заплата, цени на гориво, цени на ел. енергия, процент за ремонт, процент за поддръжка в неработно време, процент за транспорт на машината до обекта и др.

За целите на ценоразписа е нужно само да поставите данните по зададените параметри, за да се изчисли автоматично стойността на една машиносмяна на дадена машина и да го запазите. За всяка една машина данните могат да бъдат актуализирани по всяко едно време спрямо променилите се условия