Работа с консигнации и Плюс Минус

При консигнация, собственик на стоки (консигнант) предоставя стоки на консигнатор, като консигнаторът трябва да организира продажбата на стоките.

Публикувано на: 2023-02-22

Често в практиката се налага работа с консигнации.

При консигнация, собственик на стоки (консигнант) предоставя стоки на консигнатор, като консигнаторът трябва да организира пласмента / продажбата на стоките. Когато стоките се продадат от консигнатора, той ги плаща на консигнанта. Ако продажби със стоките не се реализират за определения в договор между консигнант и консигнатор срок, стоките трябва да се върнат на консигнанта.

Работа с консигнации е предвидена в професионалния вариант на складов софтуер Плюс Минус.

Даване на стоки на консигнация

Ако фирмата е консигнант, тя дава стоки на консигнация. В складов софтуер Плюс Минус, в екран Документи, за даване на консигнации, трябва да се добавят следните документи:

Протокол за даване на стоки на консигнация ,с тип КД и файл consdav.pm – използва се при даване на нови стоки на консигнация. В документа се избира партньор и стоки и се записва. Като резултат, количеството на стоките в склада намалява.

Връщане на дадени на консигнация стоки , с тип ВДК и файл consvrd.pm – използва се, когато консигнаторът връща дадени му стоки на консигнация. В документа, в поле Партньор се избира консигнаторът и автоматично се зареждат стоките, които са му дадени. В колона Връщане на се попълва върнатото количество от съответната стока. Ако стоките са много, за по-бързо търсене на стока, може да се използва ctrl+f, като в появилия се екран се запише име, код или баркод на търсената стока. След запис на документа, количеството в склада автоматично се увеличава.

Плащане за стоки, дадени на консигнация , с тип ПДК и файл conspayd.pm – използва се, когато консигнаторът плаща продадени от него стоки. И тук, след избор на консигнатор в поле Партньор, дадените стоки се зареждат автоматично в таблицата със стоки. Намира се стоката, която консигнаторът плаща (за бързо търсене се използва ctrl+f) и в колона Плащане на се попълва съответното количество. При запис на документа, не се осъществяват складови операции, количеството на стоките в склада не се променя.

Вземане на стоки на консигнация

Ако фирмата е консигнатор, тя взема стоки на консигнация. В складов софтуер Плюс Минус, в екран Документи, за вземане на консигнации, трябва да се добавят следните документи:

Протокол за вземане на стоки на консигнация ,с тип КВ и файл consvzem.pm – използва се при вземане на нови стоки на консигнация. В документа се избира партньор и стоки и се записва. Като резултат, количеството на стоките в склада се увеличава.

Връщане на взети на консигнация стоки , с тип ВВК и файл consvrv.pm – използва се, когато стоките се връщат на консигнанта. В документа, в поле Партньор се избира консигнантът. Автоматично се зареждат стоките, които са взети от този консигнант. В колона Връщане на се попълва върнатото количество от съответната стока. Ако стоките са много, за по-бързо търсене може да се използва ctrl+f, като в появилия се екран се запише име, код или баркод на търсената стока. След запис на документа, количеството в склада автоматично се намалява.

Плащане за стоки, взети на консигнация , с тип ПВК и файл conspayv.pm – използва се, когато стоки се плащат на консигнанта. И тук, след избор на консигнант в поле Партньор, взетите стоки се зареждат автоматично в таблицата със стоки. Намира се стоката, която се плаща (за бързо търсене се използва ctrl+f) и в колона Плащане на се попълва съответното количеството. При запис на документа, не се осъществяват складови операции, количеството на стоките в склада не се променя.

Справка за дадените или взетите на консигнация стоки, за върнатото, платеното и оставащото при консигнатора количество, може да се изведе от Справки / Консигнации.

Разгледайте още : софтуер за магазини Плюс Минус