Промени в подаване на описите за изплащане на парични обещетения от ДОО от 01.05.2013

Публикувано на: 2013-04-17

От 01.05.2013 влизат в сила промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения и помощи от ДОО, регламентирани с Постановление № 77 от 29.03.2013 г.:

-          Изменена е бланката на Придружителното писмо

-          Задължително се попълва последната колона “Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове” от т. 4 на Приложение 15, ако е попълнен даденият месец. Променена е контролата за данни при приемане на POPO2007.txt

-          Въведени са промени в бланките на Приложение №2 към чл. 4, Приложение №3 към чл. 5, Приложение №4 към чл. 5, Приложение №13 към чл. 4а и Приложение №14 към чл. 4б.

Всички тези изменения са реализирани в новата версия на Плюс Минус, която предстои да се публикува в края на месец Април/началото на  месец Маѝ.

Клиентите могат спокоѝно да въвеждат болнични листи за месец Април с текущата версия  /без попълване на колона “Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“/. Важното е ГЕНЕРИРАНЕТО на дискетата да стане с новата версия.

Създадена е допълнитена отметка

Отметка - работното време в часове

По този начин Плюс Минус автоматично ще попълни дневното  работно време по правоотношението от данните в картона. Съгласно направените промени за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа.