Промени в държавното обществено осигуряване за 2023 г.

На 01.08.2023 в бр. 66 на Държавен вестник е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023г.

Публикувано на: 2023-08-02

На 01.08.2023 в бр. 66 на Държавен вестник е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023г.

Във връзка с промените, на 02.08.2023 г. на клиентите е разпратена нова версия на Плюс Минус.

В закона са заложени промени, касаещи осигуряването и обезщетенията за майчинство.

1) Минималните осигурителни прагове за 2023 г. се определят както следва:

  • за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, буква „а" от ЗБДОО;
  • за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. съгласно Приложение №1А към чл. 9, т. 2, буква „а" от ЗБДОО.

До 31.07.2023 минималният осигурителен доход се запазва на 710 лв., а от 01.08.2023 се увеличава на 780 лв.

2) Минималната работна заплата за 2023 г. е в размер на 780 лв., считано от 01.01.2023 г.

3) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица:

  • за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. – 710 лв. ;
  • за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. – 780 лв.

4) Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители:

  • за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. – 710 лв.;
  • за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. – 780 лв.

5) Максималния осигурителен доход за 2023 г. е 3400 лв.

6) Размерите на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности за 2023 г. се определят както следва:

  • за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. съгласно приложение №2 към чл. 14, т. 1 от ЗБДОО за 2023 г.;
  • за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. съгласно приложение №2А към чл. 14, т. 2 от ЗБДОО за 2023 г.

От 01.08.2023 г. процентът на ТЗПБ за кодове по КИД – 39 и 53 се намалява, а за кодове – 01 , 20 , 25 , 30 и 71 се увеличава.

7) Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски и през 2023 г.

8) Увеличава се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс на 780 лв., считано от 01.01.2023 г.