Публикувано на: 2012-02-07

В счетоводен софтуер Плюс Минус е разработен документ с помощта на който бързо и лесно може да се изведат и запишат приключвателните операции в края на съответния отчетен период.

Документът се стартира от Операции/Автоматични операции/Приключване на сметки. Чрез него програмата автоматично приключва сметките от група 60 в група 61, 61 в 70 и групи 61 до 79 в сметка 123. В документа могат да се правят и допълнителни потребителски настройки по приключвателните операции, освен зададените по подразбиране.

След стартиране му от падащо меню се избира за кои сметки ще се прави приключването – например на група 60 в група 61. По този начин всички сметки от група 60, които имат салдо в края на периода, ще бъдат изведени в документа. По подразбиране, като приключвателна сметка е зададена 611, но тя може да бъде променена. Приключвателните сметки могат да се водят само на синтетично ниво, но може да им бъде задаван и аналитичен признак.

Направена е възможност за приключване само на избрани сметки, както и да се задават потребителски шаблони, които в последствие могат да бъдат избирани.

В справката могат да бъдат задавани различни отчетни периоди, да се определя датата и журнала, в който да се запишат счетоводните статии.

След извеждането на документа могат да се правят допълнителни настройки, както и да се променят сумите в него.

Едно от големите предимства на този документ е връзката му с Отчета по журнала на операциите. Това става с двойно кликане на мишката, върху избрана сума.