Публикувано на: 2013-11-19

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г.

Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се отработва на 21 декември (събота).

В ERP система Плюс Минус

За да допълните тези дни трябва да направите следното:

Меню Сервиз / Настройки / Заплати

В поле Официални празници добавяте 23 декември във формат 1223.

В поле Отработвани дни 21 декември – формат 1221.

Бутон Запиши записва създадените настройки.

Ако сте въвели правилно всички празници и отработвани дни полетата трябва да изглеждат по този начин:

Официални празници : 0101,0501,0502,0503,0506,0524,0906,**1223,**1224,1225,1226,1231

Отработвани дни: 0518,1214,1221