Полезни функции в модул Счетоводство, които биха улеснили работата с Плюс Минус 7

Търсене по булстат, скриване на аналитични признаци, импорт на банкови операции, заключване на периоди, множество документи...

Публикувано на: 2023-08-18

Полезни функции в счетоводен софтуер Плюс Минус

1. Търсене на доставчик / клиент по булстат

В документи фактура покупка и фактура продажба след изписване на булстат в поле ЕИК и натискане на клавиш enter или F3 от клавиатурата, автоматично се добавят данните на доставчик / клиент.

Ако доставчикът / клиентът е нов и не съществува в дървото с аналитични признаци, след запис на документа той ще се добави автоматично в аналитичността.

2. Скриване на аналитични признаци

Ако даден аналитичен признак, няма да се използва повече, но е участвал в счетоводни операции, той не може да бъда изтрит, но може да бъде скрит.

По този начин аналитичността се скрива от дървото с Аналитични признаци и няма да бъде видима при създаване на документи / счетоводни операции, но ще се вижда по справки.

За целта с помощта на десен бутон на мишката се стъпва върху аналитичността и от допълнителното меню се избира Неактивна.

3. Работа със справка Отчет по журнала на документите

Журнал на документите

Журнал на документите

Справката дава възможност за извеждане на счетоводните документи от екран Журнал на документите за определен период, отговарящи на определени критерии.

Например: извеждане на документи спрямо потребител създал документите, дата на създаване на док., потребител променил док., вид плащане на док., коментар в док. и много други параметри в един документ.

Както и справката разполага с отметка за извеждане на полета за филтриране, които ръчно позволяват да се запише част от текста на конкретния критерии, който е избран.

Справката има и много други функционалности.

За целта справката се отваря от Журнал на документите с бутон Печат.

4. Импорт на банкови операции от файл

В операция Банка има възможност за импорт на банкови операции от файл.

Разработен е импорт на няколко банки спрямо техни спецификации.

5. Заключване на периоди

Операцията се ползва за забрана въвеждането, промяната и изтриването на данни за месеци и години, които са приключени.

Заключването на година не позволява промяна на данните в приключени години.

Месечното заключване намира приложение, когато е подадена месечната справка-декларация по ЗДДС и документи и операции, въведени след това не трябва да влизат в този период и да променят подадената информация.

Периодите както могат да бъдат заключвани, така и да се отключват при необходимост.

За целта операцията се отваря от Операции / Заключване на периоди.

6. Използване на множество документи разработен в Плюс Минус 7

Плюс Минус 7 разполага с множество документи, различни от добавените по подразбиране в екран Документи.

До тях може да се достигне от меню Помощ / Ръководство / Счетоводство / Документи, като там могат да бъдат разгледани и да се види информацията за тип и файл, които са нужни при тяхното добавяне в екран Документи.