Плюс Минус 7 с промени към 22.12.2023 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 22.12.2023 г.

Публикувано на: 2023-12-22

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 22.12.2023 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

 • Актуализирана е Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 • Актуализирана е Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 • Актуализирана е Справка за статистиката за IV-то тримесечие на 2023 година.
 • Актуализирани са официалните празници за 2024 година.
 • Актуализирани са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024г.
 • Актуализиран е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2024г.
 • Актуализиран е минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите за 2024г.
 • Актуализиран е максималният осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024г.
 • Актуализирана е Минималната работна заплата за 2024г.
 • Актуализирана е Mинималната основна месечна заплата за държавни служители за 2024г.
 • Актуализирана е ставката за нощен труд за 2024г.
 • Актуализирани са процентите за ТЗПБ за 2024г.
 • Променен е режимът на изплащане на болнични - първите 2 дни се изплащат от осигурителя, останалите от ДОО. В сила от 01.01.2024г.
 • Променена е папката за експорт на служебните бележки от \exports\docs на \exports\docs\Име на фирмата
 • Променена е папката за експорт на фишове от \exports\payslips\месец_булстат на \exports\payslips\Име на фирма\месец
 • При експорт на ведомост за заплати, в името на файла е добавен месеца за който се отнася

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 • Променен е изгледът на поле тип на сделката в Типови операции.
 • В Журнал на документите е добавен филтър по Месец ДДС.

СКЛАДОВ СОФТУЕР

 • Добавен е документ Протокол за продажба на стоки с висок фискален риск,с тип -СВФР и име на файла protocolsvfrm.pm.
 • Добавен е документ Протокол за доставка на стоки с висок фискален риск, тип +СВФР и име на файла protocolsvfrp.pm.
 • Добавена е справка Декларация на стоки с висок фискален риск.

ВЕРИГИ МАГАЗИНИ

 • Добавен е документ Складова разписка Лидл,с тип СРЛД и име на файла retailerslidl.pm.
 • Добавен е документ Фактура продажба Лидл, тип -ФЕ и име на файла retailerslidlinvoice.pm.