Плюс Минус 7 с промени към 02.10.2023 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 02.10.2023 г.

Публикувано на: 2023-10-02

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 02.10.2023 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

  • Актуализирани са банковите сметки на НАП за осигуровки и данък, в сила от 02.10.2023г.
  • Актуализиран е шаблонът на Вносна бележка/ Платежно нареждане към бюджета
  • Актуализиран е шаблонът на Декларация по чл. 55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци спрямо публикувания в Държавен вестник бр.82 / 29.09.2023г.

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

  • Актуализиран е шаблонът на документ Платежно нареждане към бюджета (с тип ПНБ и име на файл: plnarb.pm)