Плюс Минус 7 с промени към 25.04.2023 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 30.01.2023 г.

Публикувано на: 2023-04-25

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 25.04.2023 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

 • Добавена е справка Уведомления за размера на платения годишен отпуск по чл.37а от НРВПО
 • Актуализирана е тримесечната Справка за статистиката за 2023 г.

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 • Актуализиран е експорта към НАП на Декларация по чл.92 от ЗКПО
 • Актуализирани са бюджетните отчети за 2023 г.

СОФТУЕР ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Актуализиран е документ Заповед за командировка с новите стойности на командировъчните в страната и чужбина

МОБИЛЕН СКЛАД

 • Модул Мобилен склад е с нов, модерен и много по-удобен интерфейс, както и с добавени нови възможности.
 • Модулът работи на смартфони, таблети и други мобилни устройства, което го прави много подходящ за разносна търговия и други изнесени продажби на стоки, продукти или услуги.
 • Модул Мобилен склад се свързва директно със сървъра на Плюс Минус, така че въведените в него документи са видими веднага за всички, работещи с програмата.

Основни възможности на модул Мобилен склад:

 • Визможност за преглед на актуалната наличност и цени на стоките в склада
 • Директна връзка с Журнал на документите
 • Възможност за въвеждане на покупни и продажни фактури, заявки за покупки и продажби, стокови и складови разписки, касови бележки и протоколи за върнати стоки
 • Възможност за изпращане на въведените документи по email, Viber, WhatsApp, Messanger и др.
 • Възможност за преотваряне, редакция и печат на въведени документи
 • Възможност за издаване на фискален бон
 • Работа с партиди
 • Работа с неограничен брой фирми, всяка от които има неограничен брой складове
 • Групиране на стоките по категории
 • Търсене на стоки по код и баркод
 • Използване на камерата на смартфона или таблета като баркод четец
 • Задаване на права на достъп

API за връзка със сървъра на Плюс Минус

 • Позволява директна връзка на онлайн магазин, изграден на външна платформа (WooCommerce, OpenCard, Magento и др.) директно с базата данни на Плюс Минус.
 • Дава възможност за импорт на стоките от избран склад, в базата на онлайн магазина, за актуализация на количества и цени в реално време или през определен интервал, за импорт на поръчките от онлайн магазина в базата на Плюс Минус.
 • Разработен е plugin за интеграция на онлайн магазин, изграден на Wordpress + WooCommerce, с базата данни на Плюс Минус.

ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН към Плюс Минус ERP

 • Създайте лесно онлайн магазин, директно свързан с Плюс Минус ERP.
 • Има собствен редактор, с който можете да въведете информацията и снимките на стоките които продавата, както и да оформите външния вид на онлайн магазина.
 • Можете да го създадете от нулата или да ползвате някой от готовите шаблони.
 • За повече информация - https://plusminus.com/bg/online-shop
 • Демо - https://plusminus.com/bg/online-shop-demo.html