Плюс Минус 7 с промени към 30.01.2023 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 30.01.2023 г.

Публикувано на: 2023-01-30

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 30.01.2023 г. е достъпна за изтегляне. Някои от промените в нея са:

Софтуер за заплати

 • Актуализирана е Декларация 1 за 2023 г., съгласно публикуван Програмен продукт в сайта на НАП.

API за връзка със сървъра на Плюс Минус

 • Позволява директна връзка на онлайн магазин , изграден на външна платформа (WooCommerce, OpenCard, Magento и др.) директно с базата данни на Плюс Минус.

 • Дава възможност за импорт на стоките от избран склад , в базата на онлайн магазина, за актуализация на количества и цени в реално време или през определен интервал, за импорт на поръчките от онлайн магазина в базата на Плюс Минус.

 • Разработен е plugin за интеграция на онлайн магазин, изграден на Wordpress + WooCommerce , с базата данни на Плюс Минус.

Платформа за ОНЛАЙН МАГАЗИН към Плюс Минус ERP

 • Създайте лесно онлайн магазин, директно свързан с Плюс Минус ERP.

 • Има собствен редактор , с който можете да въведете информацията и снимките на стоките, които продаватe, както и да оформите външния вид на онлайн магазина.

 • Можете да го създадете от нулата или да ползвате някой от готовите шаблони.

 • За повече информация - https://plusminus.com/bg/online-shop

 • Демо - https://plusminus.com/bg/online-shop-demo.html

Как да започнем

В линковете по-долу може да намерите подробна информация за първоначална работа с Плюс Минус 7 :

 1. Работа локално (на един компютър) – Компютърът, на който се работи с Плюс Минус не прави връзка с други работни места (компютри). Базата с информацията** се съхранява единствено на текущия компютър . При вход в програмата се въвеждат само Клиент и Парола**.

 2. Работа в мрежа - От два или повече компютъра може да се достъпи до една и съща база с информация. В мрежа се работи и ако е необходимо базата да се съхранява на различен компютър от този, на който се работи. Базата с информацията се съхранява единствено на компютъра сървър. На компютъра сървър може да се инсталира както програма сървър, така и програма Плюс Минус 7/ Плюс Минус POS. При работа в мрежа при вход в Плюс Минус 7/ Плюс Минус POS се въвеждат: Клиент, Парола, Сървър и Порт.

 3. Регистрация - Програмен продукт Плюс Минус 7 се предлага по модела Софтуер като услуга - SaaS. Този модел означава, че софтуерът се използва на абонаментен принцип. Софтуерът е отключен за платения период.

 4. Работа с фирми – Въвежда се информация за параметрите на всички фирми, с които ще се работи в базата в подпрозорци: Основни, Допълнителни, По ЗАДС и Банкови сметки.