Публикувано на: 2020-04-27

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 27.04.2020 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

Счетоводен софтуер

 • Протокол за изпращане до складодържател по чл.123 ал.5 от ЗДДС, тип: ПЗИ, файл: protocolForSendingAl5.pm
 • Протокол за пристигане до складодържател по чл.123 ал.6 от ЗДДС, тип: ПЗП, файл: protocolForArrivalAl6.pm
 • Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 113г ал.1 и 2 от ППЗДДС, файл: exportForAl5And6.pm
 • Актуализирани са дневниците по ДДС и ВИЕС декларацията във връзка с протоколите за стоки под режим складиране до поискване
 • Фактура продажба -ФЕ - настройка дали да се отпечатва текста за съгласие за използване на лични данни
 • Справка Проверка на ДДС - полезна за бързо откриване на несъответствия между подадените документи в дневниците по ДДС и счетоводните операции по сметките за ДДС от 453 група, както и за въведени, но неподадени в дневниците документи

Софтуер за заплати

 • Копиране на служител - полезно при създаване нов картон на напуснал и постъпил отново служител
 • Изчисляване на стаж - възможност за пропускане на служители, за които не е начисляван стаж за предходни месеци и начисляване за останалите
 • Справка Фишове за заплати - добавен филтър по вид плащане - касово или безкасово
 • Шаблон на Трудов договор по чл.114а от КТ - многодневен, във връзка с измененията на Закона за извънредното положение от 06.04.2020 и нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-250/13.04.2020 г.

Софтуер за магазини и търговски обекти

 • История на продажбите - извеждане на вида плащане

Модул Акциз

 • Съобразен с промените в БАЦИС, в сила от 15.04.2020

Модул Автоматично генериране на фактури

 • Модулът дава възможност за автоматично генериране, експортиране и разпращане на фактури и фактури проформи с едно и също съдържание, но за различни периоди. Могат да бъдат създадени неограничен брой шаблони на документи, към неограничен брой клиенти, които да бъдат автоматично генерирани ежемесечно или за определен период. Този модул може да се използва, когато имаме относително постоянни и равни по размер плащания, например: абонаменти, отдаване под наем на обекти, отчитане на дейността на професионален домоуправител и др..

Модул Себестойност

 • Модулът служи за осчетоводяване на производство. Съдържа документи за създаване на разходни норми, заприхождаване на продукция с изписване на материали, както и за разпределяне на разходите.