Публикувано на: 2020-03-06

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 06.03.2020 г. е достъпна за изтегляне.
Това е кратък списък на някои от промените в нея:

Счетоводен софтуер

 • Бюджетно счетоводство
 • Банка - фиксиране на хедъра с датата, банковата сметка и общите суми, така че да е винаги видим при скролиране на документа
 • Банка - избор на няколко неплатени фактури по номер
 • Акциз и екотакса във фактура продажба

Складов софтуер

 • Филтър в склад по начало, среда или край на наименование, група или код: ^текст - за начало, * - за среда, текст$ - за край
 • Настройка: Ценовите правила на партньора да са с предимство
 • Документ Оферта
 • Ценови правила - фиксирана цена с ТО

Софтуер за заплати

 • Ведомост за заплати, рекапитулация хоризонтална и рекапитулация вертикална на английски
 • В Справка по чл.73 ал.1 е добавен сумарен ред и импорт от CSV файл
 • Декларация 6 само за маркираните
 • Декларация 1 и Декларация 6 - възможност за маркиране на всички служители

Софтуер за магазини и търговски обекти

 • Филтър по няколко номера на касови бележки или УНП в История на продажбите
 • Показване номерата на фактурите, издадени по касови бележки в История на продажбите
 • Възможност за дубликат на касовата бележка при Фактура продажба в брой
 • Ограничението за фактуриране след повече от 5 календарни дни от датата на касовата бележка е заменено с предупреждение
 • Служебно сторно на касова бележка
 • Настройка на броя символи на ред, отпечатани с фискален принтер

Други